Ben ik al volwassen genoeg om te kiezen voor een platform?

Wanneer is je organisatie nou toe aan een platform? Veel organisaties lopen tegen groeiproblemen aan. Oplossingen die voorheen goed werkten, lijken nu vooral je organisatie te remmen. Systemen werken niet optimaal samen, oplossingen zijn niet gedocumenteerd, verder ontwikkelen is moeilijk en specialistische kennis kan niet worden gevonden op de huidige arbeidsmarkt. In deze situatie kan een platform helpen om innoverende, specialistische technologie toegankelijk te maken.

Het is één van de vragen die we als ontwikkelaar van een Integration Platform as a Service (iPaaS) vaak tegenkomen. Is onze organisatie al toe aan een platform? Gaat de investering die hiermee gemoeid is zich terugbetalen? Bij eMagiz zien we dat veel organisaties het lastig vinden om strategische ontwikkelingen op lange termijn in te schatten en daarin een afweging te maken met betrekking tot faciliterende technologie. Ze zijn vooral bezig met het hier en nu en vergeten daarbij wat er nodig is in de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat het huis van je dromen gebouwd moet worden op een stevige fundering en dat een platform je daar vroegtijdig bij kan helpen.

Veel organisaties lopen tegen soortgelijke groeiproblemen aan. Oplossingen die voorheen goed werkten, lijken nu vooral remmend te werken. Door de groei van uw organisatie werken systemen niet optimaal (meer) samen. Oplossingen zijn niet gedocumenteerd, zorgen ervoor dat er extra tijd besteed moet worden en verder ontwikkelen is moeilijk. Dit begint met een enkel voorval, maar na verloop van tijd treedt dezelfde situatie op meerdere plekken op. De organisatie wil opschalen, sneller groeien, maar er kan geen specialistische kennis gevonden worden op de huidige arbeidsmarkt, die zich ondanks de huidige pandemie kenmerkt door een steeds maar toenemende schaarste. De situatie kenmerkt zich door consolidatie, terwijl men liever focust op doorontwikkeling.

In bovenstaande situatie helpt een platform om innoverende, specialistische technologie toegankelijk te maken. Zeker in het geval van een low-code platform wordt de noodzaak tot diepgaande kennis gereduceerd, waardoor er makkelijk mensen opgeleid kunnen worden. Het platform vormt tevens een centrale plek, waarin ontwikkelingen centraal gedocumenteerd en ontwikkeld worden, waardoor er uniformiteit ontstaat. Door alles vanuit één plek te ontwikkelen en beheren wordt er efficiënter gewerkt, is doorontwikkeling makkelijker en ontstaat er een solide fundament.

Veel organisaties maken de keuze voor een platform echter pas op het moment dat het water ze aan de lippen staat. Ze zijn op dat moment vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Idealiter was de keuze echter al eerder op een platform gevallen. Het is dan mogelijk om veel voor te zijn en te voorkomen dat kostbare, arbeidsintensieve trajecten nogmaals moeten worden uitgevoerd. Waarom nemen veel organisaties dan toch niet eerder het besluit om een platform in te zetten?

Platformen kennen door hun integrale en multifunctionele karakter vaak een hoge initiële investering. De echte business benefits worden vaak gerealiseerd op het moment dat het platform breed ingezet wordt en de totale kosten verdeeld kunnen worden over een portfolio aan projecten en implementaties. Hierdoor vinden bedrijven het lastig om de investering voor een platform initieel te verantwoorden aan de business, terwijl het vaak wel de voordelen en het gereedschap biedt dat de organisatie nodig heeft voor haar groei. Tevens houden organisaties vaak onvoldoende rekening met de indirecte voordelen van een platform, bijvoorbeeld lagere kosten voor kennis borging of het reduceren van de noodzaak voor schaars, technisch gespecialiseerd personeel. Doordat de berekende positieve ROI (Return on Investment) soms jaren op zich laat wachten, kiezen organisaties soms voor suboptimale oplossingen.

Ons advies aan deze organisaties is, neem alle voordelen van een platform mee in uw afweging en ga het gesprek aan met uw technologiepartner. Probeer samen tot een model te komen, waarin er ruimte is voor groei. Zodat u wel direct de technologie en voordelen tot uw beschikking heeft, maar het model ook de scope van uw implementatie en organisatie fase respecteert. Het zorgt ervoor dat u vanaf de eerste aan dag van een positieve ROI kunt profiteren en brengt uw TCO (Total Cost of Ownership) in lijn met de groeistrategie van uw bedrijf. Benieuwd hoe eMagiz iPaaS hier mee omgaat? Neem snel contact met ons op!

Door Tom ten Vregelaar, Account manager @ eMagiz

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal