Data gedreven worden: begin bij het fundament!

Traditionele organisaties transformeren steeds meer tot IT organisaties en digitale dienstverlening is inmiddels een core business process geworden. Dit resulteert in vragen ten aanzien van compententies, integratie met ketenpartijen en openheid van data. Data en event-driven IT architectuur is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van digitale dienstverlening maar vereist investeringen en keuzes.

In een eerdere blog ben ik ingegaan op de waarde van integratie op verschillende niveaus binnen de organisatie. De voordelen van integratie bestaan uit hogere productiviteit en meer efficiënte op korte termijn, maar zijn in hogere mate gericht op competitief voordeel op de lange termijn door het aanbieden van nieuwe, gedigitaliseerde diensten. Een aspect van integratie dat organisaties in staat stelt om deze diensten vorm te geven is tijdige, event-gedreven informatie uitwisseling. In deze blog ga ik in op de voordelen van event-gedreven integratie en de vereisten hiervoor.

In onze huidige digitale economie is een juiste verwerking van data steeds belangrijker geworden. In een door eMagiz uitgevoerd benchmark onderzoek geeft ruim 90% van de bedrijven aan dat data een cruciale rol gaat spelen in de ontwikkeling van hun organisatie in de komende jaren. Traditionele organisaties transformeren zich steeds meer tot IT organisaties, waarbij digitale dienstverlening een core business proces is geworden. Dit roept vragen op ten aanzien van competenties van medewerkers, integratie met ketenpartijen en openheid van data. Bijna alle organisaties bevinden zich in dit proces van digitale transformatie en onderzoeken hoe zij hun organisatie hiervoor moeten inrichten. Immers, de belofte van gedigitaliseerde diensten is groot. Denk hierbij aan:

  • Gepersonaliseerde aanbiedingen voor klanten.
  • Transparante en real-time informatie in business processen.
  • Voorspellende diensten door middel van AI en data science.

Een data en event gedreven IT architectuur is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van dergelijke digitale dienstverlening, maar vereist investeringen en keuzes. Een framework kan bedrijven helpen om hun huidige architectuur te analyseren, een doelarchitectuur te bepalen aan de hand van business doelstellingen en een stappenplan op te stellen om richting dit doel te bewegen.

Onderstaand een framework dat op enig abstractie niveau een blauwdruk voor een data gedreven architectuur beschrijft, alsmede zes belangrijke aandachtspunten die bij uitstek innovatie en snelle ontwikkeling van diensten faciliteren. Deze aandachtspunten zijn:

  1. Van on-premises naar cloud infrastructuur.
  2. Van batch naar real-time data verwerking.
  3. Van commercial-of-the-shelf oplossingen naar modulaire, geïntegreerde best of breed oplossingen.
  4. Van point-to-point naar ontkoppelde data toegang.
  5. Van één centraal enterprise warehouse naar domein-gebaseerde architectuur.
  6. Van starre data modellen naar flexibele schema’s.

Een integratie platform als eMagiz vormt een deel oplossing in de inrichting van een dergelijke architectuur. Met name op het gebied van het ontkoppelen van data toegang, het inrichten van real-time data voorziening en het ontwikkelen van APIs is een iPaaS platform het aangewezen product om beheersbaarheid, snelheid en schaalbaarheid te creëren.

Voorop staat dat business doelstellingen leidend zijn in het opzetten van een architectuur. Het opzetten van een faciliterend technisch fundament is belangrijk, maar geen einddoel op zich. Om die reden praten we bij eMagiz graag over bedrijfsdoelstellingen, diensten en klantwaarde. Als hierover een duidelijke visie bestaat, is het makkelijker om met een technische architectuur aan te sluiten. Natuurlijk is het ene bedrijf het andere niet en zal de daadwerkelijke invulling van het framework per organisatie verschillen. Vind je het interessant om eens aan de hand van jouw bedrijfsdoelstellingen en toekomstige dienstverlening het framework te bespreken? Neem dan vooral contact op!

Door Tom ten Vregelaar, account manager @ eMagiz

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal