API’s: wat is de rol in digitale transformatie?

API's, besteed u er voldoende aandacht aan? Digitale transformatie staat op de agenda van bijna elke organisatie en wordt primair gedreven door een focus op innoveren vanuit een klantperspectief. Het gebruik van API's wordt hierbij steeds meer belang.

In deze blog

De rol van API’s in digitale transformatie. Besteedt u voldoende aandacht aan API’s?

Digitale transformatie staat op de agenda van bijna elke organisatie. Digitale transformatie wordt primair gedreven door een focus op innoveren vanuit een klantperspectief. Snel en kosteneffectief bestaande services verbeteren of juist nieuwe services bieden waardoor klanttevredenheid verhoogd en de concurrentiepositie van de organisatie verbeterd kan worden. Het gebruik van API’s wordt hierdoor steeds belangrijker. Besteedt u voldoende aandacht aan API’s?

Er wordt steeds meer data gegenereerd in de wereld om ons heen, wat volop kansen biedt voor innovatieve organisaties. ICT werd in het verleden vaak centraal georganiseerd maar de laatste jaren ontstaat steeds meer ruimte voor gedistribueerd georganiseerde ICT. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de benodigde snelheid en flexibiliteit die de markt vereist. Dit betekent dat applicaties en processen die tegenwoordig ingericht worden veelal gedistribueerd worden over verschillende omgevingen en clouds, waardoor de noodzaak voor moderne, universele integratiemogelijkheden ontstaat. Een modern ICT-landschap bestaat uit een veelheid aan technologieën, typische gebruikers (personas) en endpoints. In zo’n modern landschap vervullen API’s een specifieke rol.

Verschil van aard in ICT-systemen

Binnen een ICT-landschap wordt er een onderscheid gemaakt tussen systems of engagement en systems of record. Een system of record is een backend systeem, waarin cruciale data wordt opgeslagen en beheerd. Deze systemen zijn onmisbaar binnen organisaties en bevatten vaak data die niet vrij toegankelijk is. Deze systemen zijn vaak naar binnen gericht. Systems of Engagement zijn systemen die veelal ontstaan vanuit digitale transformatie trajecten. Dit zijn systemen die nieuwe services bieden voor klanten, services die vaker wijzigen en/of innovatiever zijn. Deze systemen zijn vaak naar buiten gericht of bevinden zich zelfs buiten de eigen organisatie. Deze innovatieve systemen en applicaties hebben vaak data van back-end systemen nodig voor hun diensten. API’s worden veelal gebruikt om deze data aan te leveren.

Integration infrastructure

API, niets nieuws onder de zon

Application Programming Interfaces (API’s) bestaan al jaren. Een API is een ingang in een applicatie, waardoor data opgevraagd kan worden of een opdracht gegeven kan worden en is het technische interface om een applicatie aan te spreken. Tegenwoordig spreekt men echter voornamelijk over “Business API’s”. Een Business API is een simpel te begrijpen interface voor het consumeren en aanbieden van data over bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld orders of producten. Door de inzet van business API’s en standaarden kunnen applicaties gebruik maken van elkaars data, zonder de noodzaak deze zelf op te slaan. Snelheid is één van de voordelen van het gebruik van API’s. Applicaties en de integraties daartussen kunnen sneller en flexibeler opgezet worden waardoor er eerder waarde wordt geleverd aan de klant. Of om het in business termen te zeggen: ‘de time-to-market voor nieuwe klantdiensten wordt fors verkort’. Het publiceren en het consumeren van een API is echter iets anders dan het managen van API’s. Een deel van de meerwaarde van API’s ligt in de wijze waarop ze beheerd kunnen worden.

API Management

API management is gericht op het eenvoudig en veilig beheren van de wijze, waarop API’s gebruikt worden binnen en buiten de organisatie. API management ziet een API niet enkel als technologie maar als een product dat beheerd moet worden en een levenscyclus heeft. Een API moet gevonden kunnen worden in het landschap, er moet getest kunnen worden met de data die gegenereerd wordt, er moet bepaald worden wie er toegang mag hebben tot deze data en het gebruik van de API moet gemonitord kunnen worden. Deze aspecten geven de organisatie controle over de diensten die zij levert aan haar klanten maar ook inzicht in het gedrag van deze klanten en informatie over het gebruik van haar aangeboden diensten. Beheer van API’s is uitermate belangrijk voor het succes van uw applicaties en diensten.

Een API Gateway is onmisbaar

Eerder stelden we dat een modern IT landschap steeds meer gedistribueerd is opgezet. Applicaties en micro-services zijn verspreid over verschillende locaties en digitale diensten aangeboden aan klanten vereisen data vanuit backend systemen. Het gedistribueerd beheren van API’s behorende bij deze systemen is te tijdintensief, omslachtig en foutgevoelig. API Management kan efficiënt, eenvoudig en betrouwbaar ingericht worden door het gebruik van een API Gateway.

Een API Gateway is de plek waar API’s binnen uw organisatie geregistreerd kunnen worden en de API’s hun levenscyclus doorlopen. Ontwikkelaars hebben op deze plek toegang tot beschrijvende data van API’s en kunnen documentatie zelfstandig inzien volgens een self-service concept. Zij kunnen op deze centrale plek tests uitvoeren met bestaande data en autorisatie aanvragen voor het gebruik van API’s. De API Gateway speelt tevens een belangrijke rol in het beveiligen van uw interne applicatielandschap door het plaatsen van de gateway op een veilige plek binnen of buiten het landschap en een eenduidige wijze van connecteren in te richten.

Door de inzet van een API Gateway kunnen bedrijven profiteren van de voordelen van API’s. Zij kunnen snel, eenvoudig, veilig en gedocumenteerd data publiceren vanuit een centrale locatie. Hierdoor wordt het makkelijker om snel nieuwe services te biedennieuwe partners en klanten aan de organisatie te binden en de kosten voor integratie te verlagen.

Geen ‘one size fits all’ oplossing

API Management is een combinatie van technologie en mogelijkheden die samen het ontwikkelen, publiceren en beheren van API’s mogelijk maakt binnen een API Gateway. Door middel van standaardisatie is het mogelijk om snel integraties te realiseren tussen verschillende services en applicaties. API Management is als (een) integratiepatroon beschikbaar binnen het eMagiz Enterprise iPaaS (integration Platform as a Service). Besef u echter wel dat een API niet de oplossing is voor al uw integratieproblemen. Moderne ICT landschappen zijn complex en bevatten verschillende technologieën die al dan niet API’s ondersteunen. Er zijn ook genoeg situaties waarin het gebruik van API’s niet de beste oplossing is. In deze gevallen moet u beschikken over andere integratie technologieën om de meest efficiënte en effectieve vorm van integratie te kunnen kiezen. Dat is waar eMagiz API Management haar toegevoegde waarde bewijst: de mogelijkheid om moderne API’s in te richten en te beheren, maar tevens te koppelen aan andere integratie technologieën binnen één platform. Hierdoor heeft u alle flexibiliteit in huis om te werken met moderne API’s maar kunt u ook alle andere complexe integratie uitdagingen aan. U hoeft niet langer kennis te onderhouden van meerdere technologie platformen maar kunt nu alles binnen één platform inrichten. Dat bespaart kosten, reduceert HR- en opleidingsproblematiek, vereenvoudigd uw ICT omgeving en beïnvloed de business positief. Door kortere time-to-market, real-time data, business decisions en volledig geïntegreerde business processen.

https://bit.ly/linkedin-de-rol-van-apis

Door Tom ten Vregelaar, Account manager @ eMagiz

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal