Hoe IoT waarde toevoegt voor jouw organisatie

Dit artikel helpt je de verschillende manieren waarop IoT waarde kan toevoegen door middel van een framework te begrijpen.

In deze blog

In het vorige artikel hebben we geleerd wat IoT precies is, de onderliggende technologieën, en hoe het moet worden geintegreerd in processen en apps om voordelen met zich mee kunnen brengen. Het doel van dit artikel is om de verschillende manieren waarop IoT waarde toevoegt door een framework aan te bieden te begrijpen.

De waarde van IoT

De waarde van IoT gaat verder dan eenvoudige kostenreductie. Als we bijvoorbeeld kijken naar voorraadbeheer, is de toegevoegde waarde van IoT het vergroten van de transparantie, zichtbaarheid, beschikbaarheid en het verbeteren van het coördinatieniveau. Dit maakt weer nieuwe bedrijfsmodellen en unieke marktposities mogelijk. Op de lange termijn zullen deze verbeteringen nodig zijn om te concurreren. Het realtime monitoren van de trillingen en temperatuur tijdens zendingen bespaart bijvoorbeeld geen kosten, maar bepaalde klanten zijn bereid te betalen voor dit nieuwe niveau van zichtbaarheid van hun zendingen. Het is een concurrentievoordeel op korte termijn, maar op lange termijn kan het nodig zijn om te concurreren.

IoT levert niet alleen verschillende soorten waarde op, het kent ook een grote verscheidenheid aan oplossingen. Het lijkt misschien dat applicaties van IoT overal zijn. Van slimme koelkasten in huis tot voorspellend onderhoud in treinen. En op de een of andere manier is dit zeker waar. IoT kan worden toegepast in elke omgeving waar de fysieke wereld ons iets te vertellen heeft. McKinsey (2015) categoriseert deze instellingen (contexten) zoals weergegeven in figuur 1.

Figuur 1. Categorization of settings in which IoT is applied. McKinsey, 2015.
Figuur 1. Categorization of settings in which IoT is applied. McKinsey, 2015.

Het verder specificeren van deze instellingen op bedrijfsniveau is handig om te bepalen hoe IoT waarde kan toevoegen. Voor een productiebedrijf zijn de fabrieken en productielijnen belangrijke instellingen. Voor een transportbedrijf, de voertuigen en laadkades. Om een ​​idee te geven: het resultaat van een dergelijke specificatie voor een logistiek dienstverlener is weergegeven in figuur 2. De specificatie van instellingen kan veel uitgebreider zijn, afhankelijk van de doeleinden.

Figuur 2. Specification of settings on company level.
Figuur 2. Specification of settings on company level.

De specificatie van instellingen waarin IoT kan worden gebruikt, is de eerste dimensie van het framework. De tweede dimensie is het soort IoT-applicaties. Er zijn zes soorten IoT-toepassingen, in twee brede categorieën: informatieanalyse (1-3) en automatisering en controle (4-6).

1Tracking behaviorHet monitoring van het gedrag van personen, dingen of data door ruimte en tijd heen. Omvat: inventaris en supply chain monitoring en management.
2Situational awarenessRealtime bewust worden van de fysieke omgeving.
3Sensor-driven analyticsOndersteunen van human decision making door middel van diepgaande analyses en gegegevensvisualisatie.
4Process optimizationGeautomatiseerde besturing van gesloten (zelfstandige) systemen. Omvat: continue, nauwkeurige aanpassingen in productielijnen.
5Optimized consumptionControle van gebruik om resources over het netwerk te optimaliseren.
6Autonomous systemsGeautomatisserde besturing in open omgevingen met grote onzekerheid.

De dimensies van type en settings kunnen worden gecombineerd in een matrix, zoals getoond in Figuur 4. Hier worden instellingen van de logistieke dienstverlener gebruikt. Door langs de deze assen te denken kun je de verscheidenheid aan IoT-applicaties categoriseren en ideeën bedenken voor je eigen bedrijf. Ter illustratie: de vraag voor de eerste cel zou zijn “welk gedrag kan worden gevolgd in de bestuurderscabine?” Een antwoord zou kunnen zijn: of een bestuurder alert genoeg is om veilig door een camera te rijden of stuurgedrag te meten. Een andere vraag: welke sensorgestuurde analyses kunnen worden toegepast voor magazijnopslag? Antwoord: het gebruik van individuele rekken zou kunnen worden gebruikt om het opslagbeleid te optimaliseren om de totale reistijd te verminderen, een belangrijke KPI in een magazijn.

Figure 4. Framework for categorization of IoT applications.
Figure 4. Framework for categorization of IoT applications.

Dit framework laat zien hoe IoT waarde kan toevoegen voor organisaties. Waarde die verder gaat dan alleen de economische aspecten: zichtbaarheid, transparantie en meer.

The future is looking bright for IoT

Dit is het tweede artikel van de IoT serie. In het eerste artikel hebben we geleerd wat IoT is. In het volgende en laatste artikel presenteren we een roadmap om IoT in je organisatie te creëeren en implementeren.  Deze lees je hier: www.emagiz.com/blogs/roadmap-for-creating-and-implementing-iot/

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal