Creëren en implementeren van IoT? Bepaal in 5 stappen jouw roadmap

Dit artikel bespreekt een roadmap dat bedrijven kan begeleiden om IoT te implementeren binnen hun organisatie, om zo waarde en een toekomstbestendig bedrijf te creëeren.

In deze blog

Dit artikel weergeeft een roadmap dat bedrijven kan begeleiden bij het implementeren van IoT in hun organisatie, om vervolgens waarde en een toekomstbestendig bedrijf te creëren. Internet of Things wordt vaak verkeerd begrepen en vaak enkel gezien als sensoren en een netwerk. Echter zoals eerder al besproken voegt IoT daadwerkelijk waarde toe wanneer de data mee wordt genomen in de business processen. Deloitte Universiteit, heeft dit idee in een information value loop weergeven, zoals hieronder getoond. Elke fase wordt voorafgegaan door een technologie die samen een complete IoT-implementatie vormt. Per fase bespreken we de roadmap en veel voorkomende valkuilen.

Figure 1. Information value loop. Deloitte University Press, 2015.
Figure 1. Information value loop. Deloitte University Press, 2015.

Stage 0: De basis voor succes

Een bedrijf moet niet direct de create fase ingaan, want die inspanningen belanden meestal ergens weggestopt in een la. Cruciaal voor succes is een businesscase om de toegevoegde waarde te verifiëren, een technologisch concept om de haalbaarheid te verifiëren en een gezond gevoel voor richting

Figure 2. Foundation for successful implementation of IoT.
Figure 2. Foundation for successful implementation of IoT.

De business case moet gebaseerd zijn op KPI’s die de waarde voor uw organisatie bepalen. Wanneer het gericht is op interne verbetering, moet de casus bij voorkeur verder gaan dan simpele detectie en controle naar transformatie van het bedrijfsproces, aangezien hier de meeste waarde ligt (McKinsey, 2015). Bij het verbeteren van producten en service moet de case zich richten op het toevoegen van IoT-mogelijkheden aan bestaande producten en diensten (McKinsey, 2019).

Het technologische concept bepaalt hoe het zal worden gedaan, voor elke laag van de technologiestack: apparaten, connectiviteit, platform en applicatie-ontwikkeling. Bhalekar en Eloot (2018) bevelen aan om een ​​kernarchitectuurkeuze te definiëren. De voordelen van één architectuur zijn herbruikbaarheid en interoperabiliteit voor alle IoT-gevallen binnen het bedrijf. Deze architectuur moet schaalbaarheid mogelijk maken voor individuele IoT-cases en voor de integratie van de verschillende IoT-cases. Evertson (2015) classificeerde verschillende architecturale stijlen voor IoT, wat een goed startpunt is voor het definiëren van de kernarchitectuur.

Een gemeenschappelijke richting is nodig vanwege de verscheidenheid aan betrokken domeinen: IT, management, operations en iedereen die betrokken is bij het bedrijfsproces of product dat wordt getransformeerd. McKinsey (2019) beveelt drie manieren aan waarop dit gezonde gevoel voor richting kan worden bereikt.

  1. Bepalen hoe IoT waarde zal creëren, wat sterk verbonden is met het creëren van een goede business case.
  2. Neem initiatief vanuit een senior leiderschapsniveau. Dit toont betrokkenheid en helpt barrières te overwinnen.
  3. Alle afdelingen betrekken bij het creatie- en implementatieproces van IoT. Het is de aard van IoT dat het afdelingsgrenzen overschrijdt, waardoor afstemming tussen functies binnen een bedrijf vereist is. Vooral bij het nastreven van een IoT-strategie gaat het om het ontwikkelen van producten, het verbeteren van diensten en het optimaliseren van processen.

Stage 1: Create

De eerste fase is bedoeld om sensoren te gebruiken om informatie te genereren over een fysieke gebeurtenis of toestand. Sensoren zijn volwassen technologieën die overal tegen lage kosten verkrijgbaar zijn. Het ontwerpen van hardware vereist vaak custom engineering, afgestemd op de use case. Speciaal voor bedrijven met specifieke objecten, zoals producten en machines. Samenwerkingen met ingenieursbureaus worden aanbevolen, aangezien deze vaardigheden niet gemakkelijk intern kunnen worden ontwikkeld en ook niet algemeen beschikbaar zijn. Voor veelgebruikte apparatuur, zoals opslagsystemen, bestaan ​​al complete sensoroplossingen. In die gevallen is het raadzaam om een ​​verkoper te zoeken. Een middenweg zijn leveranciers die complete en generieke hardware verkopen, zoals VersaSense, die in verschillende contexten kan worden gebruikt

Stage 2: Communicate

Communiceren omvat de overdracht van informatie van de ene plaats naar de andere door middel van een netwerk. Er bestaat een grote verscheidenheid aan netwerken, van langeafstandsnetwerken (bijv.LPWAN) tot korteafstandsnetwerken (bijv.Bluetooth). De keuze van het netwerk is afhankelijk van de use case. De belangrijkste criteria zijn:

 1. Stroomverbruik, vanaf 10 jaar op één batterij tot aansluiting op een stopcontact.
 2. Rekenkracht van het apparat, afhankelijk van fysieke beperkingen
 3. Communication data size, depending on what data is collected by the sensor.
 4. Grootte van communicatie data, afhankelijk van welke gegevens door de sensor worden verzameld.
 5. Communicatiebereik, van één kamer tot wereldwijd.
 6. Veiligheidsvereisten, zoals encryptie en key management.

De kern architectuur gedefinieerd in stage 0 moet het gebruik van de gewenste netwerken mogelijk maken, wat deel uitmaakt van de volgende stage: aggregate

Stage 3: Aggregate

Aggregeren betekent het verzamelen van informatie die op verschillende tijdstippen of uit verschillende bronnen is gemaakt. IT-infrastructuur is vereist om te kunnen aggregeren. Dit is een uitdaging, aangezien er in IoT een grote verscheidenheid aan bronnen wordt gebruikt. Bedrijven gebruiken vaak specifieke IoT-platforms om dit probleem aan te pakken. Volgens Lazarescu (2017) zijn deze commerciële oplossingen effectief in het aanpakken van verticale toepassingsdomeinen. Deze IoT-platforms kunnen echter leiden tot vendor lock-ins, wat het zakelijke potentieel voor verdere IoT-cases en horizontale integratie kan belemmeren. Daarom wordt een meer algemene oplossing aanbevolen die alles kan integreren, zoals eMagiz.

Stage 4: Analyze

Analyseren is het onderscheiden van patronen of relaties tussen verschijnselen die leiden tot beschrijvingen, voorspellingen of voorschriften voor actie. Om deze analyses mogelijk te maken, zijn analytische tools, ook wel augmented intelligence genoemd, nodig. Deze technologieën nemen snel in aantal toe naarmate er steeds meer gegevens beschikbaar komen. Diverse bedrijven zijn gespecialiseerd in specifieke soorten analyses, die elk hun eigen software leveren, gaande van generieke voorraadoptimalisatie tot gespecialiseerd voorspellend onderhoud.

Bhalekar en Eloot (2018) raden aan om datawetenschappers er bij te betrekken vanaf het begin. Zij kunnen adviseren welke data verzameld moeten worden, welke analyses gemaakt kunnen worden en helpen bij de keuze van de software. Ze kunnen ook samenwerken met interne bedrijfsprocesspecialisten over hoe en welke gegevens moeten worden verzameld, om nauwkeurigheid en relevantie te garanderen.

Stage 5: Act

Om de cyclus te voltooien, moet er actie worden ondernomen: een fysieke gebeurtenis of toestand initiëren, handhaven of wijzigen. Augmented behavior zijn technologieën die de naleving van voorgeschreven handelingen verbeteren. Zoals besproken in de eerste stap, kan de meeste waarde worden gecreëerd door bedrijfsprocessen te transformeren. Een voorbeeld is de transformatie van het door de leverancier beheerde voorraadproces, weergegeven in figuur 3, mijn afstudeeronderzoek voor industrieel ingenieur. Het traditionele proces is lineair, waarbij klant en leverancier op elkaar moeten wachten, waardoor een traag en inefficiënt proces ontstaat. Het op IoT gebaseerde proces vereist geen actie van de klant, waardoor het proces veel sneller verloopt. Dit voorbeeld laat zien hoe IoT moet eindigen met acties, die kunnen worden gerealiseerd door IoT te integreren in bestaande bedrijfsprocessen en apps. Hier heeft het voorraadbeheersysteem (SCEM) aanvulorders gemaakt op basis van input van de klant. In de nieuwe situatie zijn replenishment-orders gebaseerd op IoT-input.

Figure 3. Comparison of Traditional and IoT-based vendor-managed inventory process. Denekamp, 2017.
Figure 3. Comparison of Traditional and IoT-based vendor-managed inventory process. Denekamp, 2017.

Nu is de informatiewaardecyclus compleet. Gebouwd op een solide basis: een businesscase, technologisch concept en een gemeenschappelijke richting. Sensoren maken, ze laten communiceren, hun informatie samenvoegen, de gegevens analyseren en op basis van deze inzichten handelen. Dat is hoe IoT wordt gecreëerd en geïmplementeerd. Het resultaat? Een concurrentievoordeel dat een bedrijf toekomstbestendig maakt.

The future is looking bright for IoT

Dit is de derde en tevens laatste artikel binnen de IoT serie. In het eerste artikel hebben we geleerd wat IoT is. In het tweede artikel wordt er beschreven op welke manieren IoT waarde kan toevoegen voor het bedrijf.

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal