Wat mij betreft gooien we de boel open! – een pleidooi voor digitale samenwerking en openheid in tijden van social distancing

Het delen van data en de noodzaak tot collaboratie komt bij iedere partij naar boven, of je nu praat met software developers of logistiek-dienstverleners. De tijd dat organisaties grote hekken om hun IT landschap konden plaatsen is al lang voorbij. Laten we de voel opengooien en collaboratie en het delen van data supporten.

Één van de aspecten van een sales functie is dat je binnen verschillende organisaties veel mensen spreekt en inzichten kunt ontwikkelen uit de uitdagingen die spelen binnen organisaties. Of het nu software-ontwikkelaars of logistiek-dienstverleners betreft, bij iedere partij komt het delen van data en de noodzaak tot collaboratie (met andere organisaties) naar boven. De tijd dat organisaties grote hekken om hun IT landschap konden plaatsen en enkel naar binnen hoefden te kijken is al lang voorbij. Het openstellen van het IT-landschap, het beschikbaar stellen van data en het intensief samenwerken met ketenpartijen lijkt de sleutel tot succes in de digitale economie. Dat wil niet zeggen dat dataveiligheid geen issue is, het is belangrijker dan ooit! Organisaties doen er echter goed aan om te onderzoeken hoe zij waarde kunnen toevoegen door veilig en gecontroleerd data te delen of consumeren.

Neem bijvoorbeeld de logistieke control tower, iets waar eMagiz Partner CAPE Groep veel ervaring mee heeft. Een logistieke control tower is een centrale informatie hub die verschillende datastromen integreert en overzichtelijk presenteert aan gebruikers, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen in het logistieke proces. De waarde van een dergelijk systeem valt of staat met de kwaliteit en beschikbaarheid van data uit verschillende bronnen. Hoe meer data beschikbaar is, hoe beter additionele of onderscheidende dienstverlening vormgegeven kan worden. Door zo’n logistieke control tower ook te koppelen aan ‘nieuwe’ datapatronen zoals ‘event streaming’ kan ook ‘real-time decision making’ steeds beter ondersteund worden.

Voor de aanbieders van deze databronnen zal gelden dat er steeds meer vraag zal zijn naar het openen van de platformen die zij bieden, bijvoorbeeld door middel van standaard API’s. Ketenpartijen, bijvoorbeeld klanten of leveranciers, kunnen doormiddel van deze API’s data ontsluiten en gebruiken in hun eigen landschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor track-and-trace informatie voor logistieke stromen, zodat geschatte aankomsttijden berekend kunnen worden, maar ook voor sectoren waar u het wellicht minder snel van verwacht. Zo installeert een producent van groot materieel en landbouwvoertuigen tal van sensoren op haar machines, sensoren die waardevolle data genereren en door gebruikers en organisaties door middel van APIs kunnen worden uitgelezen ter optimalisatie van productie en onderhoud. Een mooi voorbeeld van een data gedreven economie en het ‘monetizen’, ofwel te gelde maken, van data door het gebruik van van API’s.

‘Monetizen’ door middel van APIs is een onderwerp waar veel bedrijven, die mogelijk waardevolle data bezitten, mee worstelen en vragen bij stellen. Immers, veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat als zij data beschikbaar stellen, zij hiervoor ook kosten in rekening moeten brengen. Mijn ervaring is dat veel van deze bedrijven denken aan het in rekening brengen van het aantal calls dat gemaakt wordt of de hoeveelheid data die uitgewisseld wordt. Dit is een mogelijkheid, maar vergt vaak grote inspanning aan de kant van de aanbieder voor het administreren en verwerken van verbruik gegevens, zodat op de juiste basis gefactureerd kan worden. Daarnaast lijkt deze methode van monetizing de succesvolle exploitatie van API’s vaak ernstig te vertragen en soms zelfs te hinderen.

Andere mogelijkheden zijn het instellen van een data abonnement, een eenmalige flat fee of het incorporeren van de propositie in het algemeen product. Bedrijven die hiermee aan de slag gaan doen er goed aan om een API strategie op te stellen. Dit dwingt bedrijven na te denken over lifecycle management, versioning, security en andere belangrijke zaken, zoals de value propositie die ‘monetizing’ mogelijk kan maken. Voor organisaties die het gevoel hebben deze kennis niet in huis te hebben, zijn er voldoende partijen in de markt die hierbij kunnen helpen.

Organisaties die vooral databronnen zullen consumeren, ontdekken dat er steeds meer interne vraag zal ontstaan om te integreren met verschillende databronnen. Deze organisaties doen er verstandig aan om in te schatten hoe data een rol zal spelen in hun propositie en keten, en te evalueren of de huidige infrastructuur en middelen hen in staat stelt om hiermee om te gaan. Zijn zij bijvoorbeeld in staat om gecontroleerd en snel APIs te ontsluiten, of werken zij nog voornamelijk met oude technologie? Hebben zij hiervoor de kennis en kunde al in huis of moeten ze er nog naar op zoek in de huidige, krappe arbeidsmarkt? Een belangrijke afweging die deze bedrijven moeten maken is of zij een eigen integratiecompetentie willen opbouwen, of dit willen uitbesteden naar een partij in de markt. Het opbouwen van een eigen integratiecompetentie is mogelijk door de ontwikkeling van toegankelijke low-code integratieplatformen, maar vereist natuurlijk wel een zekere mate van consistentie met betrekking tot de integraties in de werkvoorraad. Voor organisaties die slechts sporadisch integreren zal gelden dat zij doorgaans beter af zijn met een capabele integratiepartner.

Welke organisatie je ook spreekt, iedereen is ervan overtuigd dat data en integratie een (nog) cruciale(re) rol gaat spelen in de komende jaren. Hoewel er verschillen zijn in de mate van volwassenheid tussen verschillende industrieën en organisaties, iedereen is met datagedreven initiatieven bezig. Samenwerking en data delen is daarin belangrijk en wat mij betreft gooien we de boel dan ook open. Het geeft mij dan ook nog steeds veel plezier om als leverancier van het eMagiz iPaaS gesprekken met organisaties te voeren, te praten over verschillende use-cases en nieuwe, betere inzichten te verkrijgen over hoe zo’n platform kan helpen de businessuitdagingen van organisaties op te lossen en ze weer een stap verder te helpen tijdens hun digitale transformatie reis. Daarbij blijkt dat het goed naar elkaar luisteren en je verplaatsen in de situatie van de ander cruciaal zijn. Hopelijk kan dit dan ook weer snel face-to-face in plaats van digitaal.

 

Door Tom ten Vregelaar, account manager @eMagiz

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal