Wat is Internet of Things (IoT)?

Er is al veel geschreven over Internet of Things (IoT). Het wordt omschreven als de toekomst en als iets dat onze wijze van leven en zaken doen drastisch gaat veranderen. Je kan je afvragen wanneer dit realiteit wordt en wanneer de adoptie hiervan is voltooid. Is IoT een hype of gaat het daadwerkelijk waarde aan ons leven toevoegen?

In deze blog

Er is veel geschreven over Internet of Things (IoT). Het zou de toekomst zijn en dé manier waarop we leven en zaken doen radicaal veranderen. Je vraagt ​​je misschien af ​​of en wanneer dit werkelijkheid zal worden, want de adoptie van IoT bevindt zich vaak in een vroeg stadium. Was IoT slechts een hype of voegt het daadwerkelijk waarde toe? Hoe kunnen bedrijven waarde creëren met IoT? Deze vragen worden beantwoord in de volgende reeks artikelen over Internet of Things. In dit eerste artikel willen we de toenemende impact van IoT omschrijven en uitleggen waarom het toeneemt door te kijken naar ontwikkelingen en definities van IoT.

IoT, meer dan een hype?

Ondanks dat de hype-cyclus voorbij is, blijven de investeringen in IoT-technologie groeien. IDC voorspelt dat de uitgaven aan IoT in de periode 2017-2022 met 13,6% per jaar zal groeien, tot 1,2 biljoen dollar wereldwijd in 2022.1 Bain ontdekte dat de acceptatie van IoT ook onder IoT-klanten toeneemt, zowel voor uitgebreide implementatie als voor proof of concept-fasen, zoals aangetoond in figuur 1.2.2

Stages of IoT adaptionLevel of financial impact

 

 

 

 

 

 

 

Naast het investeren en toepassen van IoT, is het de impact van IoT-initiatieven die ertoe doen. McKinsey deed een onderzoek onder 300 IoT-beoefenaars in grote bedrijven die IoT op grote schaal implementeren. Ze ontdekten dat de leiders meer dan 15% totale kostenbesparingen en inkomstenwinst realiseerden uit IoT-initiatieven, terwijl de achterblijvers <5% realiseerden3.

Geconcludeerd kan worden dat IoT wereldwijd toeneemt in investeringen, adoptie en financiële impact. Om te begrijpen waarom, is het noodzakelijk om eerst te weten wat IoT is. Bij IoT draait alles om alledaagse objecten die gegevens kunnen verzamelen en communiceren.4 De meeste fysieke objecten zijn dood, in de zin dat ze niet kunnen zien en communiceren wat er aan de hand is. IoT laat objecten, dingen, tot leven komen door hen in staat te stellen gegevens over zichzelf te verzamelen en deze gegevens met internet te communiceren.

Wat is IoT?

Neem bijvoorbeeld een zeepdispenser. Het kan zelf niet zien hoeveel zeep het nog heeft, laat staan ​​dit communiceren. Met IoT kan de zeepdispenser vertellen hoeveel zeep er nog over is en dit communiceren naar een app in de cloud. Op technisch vlak bestaat IoT uit meerdere technologieën die al een tijdje bestaan. Door deze technologieën te combineren ontstaat IoT, zie figuur 3.5

Underlying technologies

  • Het object (of ding), vaak fysiek, is waar we wat over willen weten.
  • De sensor verzameld de data door de fysieke staat van het object te waarderen, waarvan een verscheidenheid uit bestaat. Bijvoorbeeld, vibraties (piezo) en afstand (infrarood).
    • Een alternatief is een actuator, die een actie op het fysieke object uitvoert.
  • De controller is een minicomputer dat het signaal van de sensor omzet in een bruikbaar digitaal signaal. Het bestaat uit een processor, geheugen en een netwerkchip (bijvoorbeeld wifi). Een veelgebruikte controller voor prototyping is een Raspberry Pi.
  • Een network wordt gebruikt om data te communiceren met het internet. Wi-Fi is natuurlijk al erg bekend maar er zijn ook alternatieven zoals Bluetooth en LoRaWAN.

Een aantal dingen verbonden hebben met internet is niet de eindstreep. Om waarde toe te voegen is integratie essentieel.6 Bijvoorbeeld integratie in bedrijfsprocessen of bestaande softwareapplicaties. In het voorbeeld van de zeepdispenser helpt het op geen enkele manier om gegevens te hebben over hoe vol een zeepdispenser is. Daarom hebben we een app gemaakt om het personeel te laten weten wanneer ze de zeepdispensers moeten bijvullen. Integratie is waar het toevoegen van waarde begint.

Het voorbeeld van de zeepdispenser leert ons twee dingen:

Soap

    1. Objecten worden tot leven gewekt door het verzamelen van hun data en deze te connecten met het internet.
    2. Objecten moeten bruikbaar worden gemaakt, door integratie in processen en apps. Dat is Internet of Things in de beste vorm.

 

De onderliggende technologieën voor IoT worden goedkoper, geavanceerder en breder beschikbaar. Vooral technologieplatformen die integratie in IT en bedrijfsprocessen mogelijk maken, maken een groeispurt.7 Daarom nemen de investeringen, acceptatie en impact van IoT toe.

The future is looking bright for IoT

Dit is het eerste artikel van de IoT-serie. Het volgende artikel gaat over de wijzes waarop IoT waarde kan toevoegen voor bedrijven. Dit is te lezen op: www.emagiz.com/blogs/how-iot-adds-value-for-your-company/ In het derde en laatste artikel presenteren we een roadmap om de potentie te identificeren en IoT in je organisatie te implementeren. Deze blog kun je lezen op: www.emagiz.com/blogs/roadmap-for-creating-and-implementing-iot/

Door Harmen Denekamp, Afstudeerder @ eMagiz

 

1IDC forecasts worldwide technology spending on the Internet of Things to reach $1.2 trillion in 2022, IDC, June 2018
2Unlocking opportunities in the internet of things, Bain & Company, August 2018
3Best practices separating IoT leaders from laggards, McKinsey Global Institute, January 2019
4Cambridge online dictionary
5Designing the Internet of Things, McEwen and Cassimally, 2014, p.11
6The Internet of Things: mapping the value beyond the hype, McKinsey Global Institute, June 2015
7Growing opportunities in the internet of things, McKinsey Global Institute, July 2019

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal