Digital Transformatie

Digital Transformatie

eMagiz ziet dat bedrijven die zich maximaal en efficiënt digitaal transformeren, succesvoller en toonaangevend zijn in hun markt. eMagiz wil de beste en logische keuze zijn om bedrijven hierbij te helpen. Elk bedrijf wil digitaal transformeren, maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe kan eMagiz hierbij helpen?

Uitdagingen

eMagiz gelooft dat digitale transformatie gaat over de manier hoe waarde wordt gecreëerd. Waardecreatie met nieuwe proposities, in uw primaire processen en investeringen in de noodzakelijke fundamenten voor het uitvoeren van uw digitale transformatie.

Nieuwe proposities vereisen een diepgaand inzicht in de kansen en bedreigingen van de markt en een vergaand inzicht in de ontwikkelingen en gedragingen van uw klanten. Zowel binnen als buiten uw business domein. Zo blijft u de trends voor die een bedreiging voor uw business zouden kunnen zijn. Dit is vaak ook het terrein van digitale innovatie. Innovatie door gebruik te maken van andere business modellen in combinatie met machine learning, blockchain, big data of andere nieuwe technologische ontwikkelingen. Waardecreatie in uw primaire processen vraagt om een blik op uw organisatie vanuit klantperspectief.

eMagiz en digitale transformatie

In succesvolle digitale transformatie trajecten komen telkens dezelfde randvoorwaarden terug als doorslaggevende factoren. Door als organisatie deze randvoorwaarden te creëren of beter te faciliteren, kunt u een grote stap zetten richting succesvolle digitale transformatie. De randvoorwaarden voor digitale transformatie bestaan uit:

  • een wendbare organisatie en cultuur
  • de juiste tools
  • de juiste technologie
  •  

In het verleden werden tools en technologie ingezet om processen te ondersteunen en ‘vast’ te zetten, vaak gepaard gaande met schoksgewijze verandering. Voor digitale transformatie is een iteratieve manier van werken noodzakelijk. Kleinere teams met ruime beslissingsbevoegdheid binnen kaders. Groot denken, kleine experimenten lanceren en snel opschalen of falen. De technologie is web en cloud gebaseerd en volledig geïntegreerd met uw backoffice systemen. Integratie is onmisbaar in het inrichten van digitale processen, waarbij steeds meer applicaties en diensten zijn betrokken. De noodzaak om data te delen, binnen uw organisatie, maar ook daarbuiten, wordt steeds groter. Hiervoor heeft u een betrouwbaar, schaalbaar en flexibel integratie platform nodig.

Het eMagiz iPaaS platform biedt u de tools en technologie om integratie vorm te geven binnen uw digitale transformatie processen. Door gebruik van een low-code principe zijn integratie werkzaamheden toegankelijk gemaakt voor gebruikers en vormt integratie niet langer de bottleneck binnen uw ontwikkeltrajecten. U kunt snel experimenteren, integraties ontwikkelen en in gebruik nemen, met behulp van cloud gedreven technologie. U heeft altijd inzicht in uw integratie landschap door het integrale gebruik van de integratie levenscyclus. Met eMagiz beschikt u over een platform dat u alle integratie oplossingen biedt die u nodig heeft en waarmee u een belangrijke voorwaarde vervult voor digitale transformatie.

Ervaring

eMagiz heeft meer dan 12 jaar ervaring met digitale transformatie trajecten, waarbij veel van de functionaliteit in het eMagiz platform is gevormd door deze ervaring. De technologie van eMagiz ondersteunt u optimaal in het uitvoeren van uw digitale transformatie traject. Lees meer over onze technologie in Messaging, API gateway of Event Streaming. 

nl_NL_formal