Digital Transformatie

Digital Transformatie

eMagiz ziet dat bedrijven die zich maximaal en efficiënt digitaal transformeren, succesvoller en toonaangevend zijn in hun markt. eMagiz wil de beste en logische keuze zijn om bedrijven hierbij te helpen. De digitale transformatie is een ambitie voor veel organisaties, maar wat betekent het eigenlijk? Hoe kan eMagiz hierbij helpen?

Digitale transformatie is cruciaal voor bedrijven om concurrerend te blijven, de klanttevredenheid te verbeteren, efficiëntie te verhogen, en nieuwe markten en kansen te ontdekken. Het stelt bedrijven in staat snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en technologische vooruitgang.

Uitdagingen bij digitaal transformeren

eMagiz gelooft dat digitale transformatie gaat over de manier hoe waarde wordt gecreëerd. Waardecreatie met nieuwe proposities, in uw primaire processen en investeringen in de noodzakelijke fundamenten voor het uitvoeren van uw digitale transformatie.

Nieuwe proposities vereisen een diepgaand inzicht in de kansen en bedreigingen van de markt en een vergaand inzicht in de ontwikkelingen en gedragingen van uw klanten. Zowel binnen als buiten uw business domein. Zo blijft u de trends voor die een bedreiging voor uw business zouden kunnen zijn. Dit is vaak ook het terrein van digitale innovatie. Innovatie door gebruik te maken van andere business modellen in combinatie met machine learning, blockchain, big data of andere nieuwe technologische ontwikkelingen. Waardecreatie in uw primaire processen vraagt om een blik op uw organisatie vanuit klantperspectief.

eMagiz en de digitale transformatie

In succesvolle digitale transformatie trajecten komen telkens dezelfde randvoorwaarden terug als doorslaggevende factoren. Door als organisatie deze randvoorwaarden te creëren of beter te faciliteren, kunt u een grote stap zetten richting succesvolle digitale transformatie. De randvoorwaarden voor digitale transformatie bestaan uit:

  • een wendbare organisatie en cultuur
  • de juiste tools
  • de juiste technologie
  •  

In het verleden werden tools en technologie ingezet om processen te ondersteunen en ‘vast’ te zetten, vaak gepaard gaande met schoksgewijze verandering. Voor digitale transformatie is een iteratieve manier van werken noodzakelijk. Kleinere teams met ruime beslissingsbevoegdheid binnen kaders. Groot denken, kleine experimenten lanceren en snel opschalen of falen. De technologie is web en cloud gebaseerd en volledig geïntegreerd met uw backoffice systemen. Integratie is onmisbaar in het inrichten van digitale processen, waarbij steeds meer applicaties en diensten zijn betrokken. De noodzaak om data te delen, binnen uw organisatie, maar ook daarbuiten, wordt steeds groter. Hiervoor heeft u een betrouwbaar, schaalbaar en flexibel integratie platform nodig.

Het eMagiz iPaaS platform biedt u de tools en technologie om integratie vorm te geven binnen uw digitale transformatie processen. Door gebruik van een low-code principe zijn integratie werkzaamheden toegankelijk gemaakt voor gebruikers en vormt integratie niet langer de bottleneck binnen uw ontwikkeltrajecten. U kunt snel experimenteren, integraties ontwikkelen en in gebruik nemen, met behulp van cloud gedreven technologie. U heeft altijd inzicht in uw integratie landschap door het integrale gebruik van de integratie levenscyclus. Met eMagiz beschikt u over een platform dat u alle integratie oplossingen biedt die u nodig heeft en waarmee u een belangrijke voorwaarde vervult voor digitale transformatie.

De voordelen die een iPaaS biedt voor bedrijven die digitaal willen transformeren

Een iPaas biedt meerdere voordelen, waaronder: 

  • Flexibiliteit & schaalbaarheid: Met een iPaaS als eMagiz zijn organisaties in staat snel nieuwe applicaties en diensten te integreren en op te schalen naarmate hun behoeften veranderen. 
  • Kostenbesparing: Door het verminderen van de noodzaak voor aangepast codering en door slechts 1 platform in te zetten voor meerdere integraties, kunnen organisaties besparen op onder andere ontwikkelings- en onderhoudskosten. 
  • Verbeterde efficiëntie: Automatisering van workflows en data-integratie tussen systemen vermindert het aantal handmatige processen en verbetert de operationele efficiëntie. 

Ervaring

eMagiz heeft meer dan 12 jaar ervaring met digitale transformatie trajecten, waarbij veel van de functionaliteit in het eMagiz platform is gevormd door deze ervaring. De technologie van eMagiz ondersteunt u optimaal in het uitvoeren van uw digitale transformatie traject. Lees meer over onze technologie in Messaging, API gateway of Event Streaming. 

Veelgestelde vragen over Digitale Transformatie

Digitale transformatie is het proces waarbij organisaties digitale technologieën integreren in alle bedrijfsgebieden, wat leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop het bedrijf opereert en waarde levert aan klanten. Naast dat de oude technologische systemen worden vervangen door nieuwe, verandert er ook veel in de bedrijfscultuur en wordt innovatie hierdoor bevorderd.

Een iPaaS platform faciliteert de integratie van verschillende cloud– en on-premises applicaties, data en processen. Dit stelt bedrijven in staat om een naadloos en geautomatiseerd ecosysteem te creëren, wat essentieel is voor digitale transformatie.  

Door het elimineren van silo’s en het verbeteren van de datastroom, kunnen bedrijven efficiënter opereren, sneller innoveren en een betere klantenervaring bieden. 

Veelvoorkomende uitdagingen van digitale transformatie zijn: 

  • Integratie van legacy systemen met nieuwe technologieën. Een iPaaS maakt het mogelijk om je oude systemen te verbinden met nieuwe applicaties, hierdoor is het niet noodzakelijk deze volledig te vervangen.
  • Data silo’s: Een iPaaS breekt data silo’s af door een gecentraliseerde manier te bieden voor data-uitwisseling en -integratie over verschillende platforms. 
  • Beveiliging: Moderne iPaaS platformen bieden robuuste security maatregelen om een veilige data-overdracht en – opslag te garanderen. 

Je begint met het evalueren van je huidige IT-infrastructuur en identificeert je integratiebehoeften. Kies vervolgens een iPaaS-oplossing die op het gebied van functionaliteit, schaalbaarheid, beveiliging en kosten past bij de vereisten van je organisatie. Om vervolgens een soepele overgang te garanderen is het slim om een betrouwbare partner of leverancier voor implementatieondersteuning en -training. 

nl_NL_formal