Features of the platform

Features of the platform

Als integration Platform as a Service wordt eMagiz ingezet om data- en applicatie integraties te realiseren. eMagiz biedt drie integratie patronen, waarmee als stevig technisch fundament elke use-case opgelost kan worden. Deze integratie patronen zijn: Messaging, API Gateway en Event Streaming. Elk integratie patroon heeft z’n eigen toepassingsgebied en voor- en nadelen. eMagiz biedt de flexibiliteit om deze patronen vanuit één platform in te zetten, waarbij hybride oplossingen ook mogelijk zijn. De kracht van een integratie platform ligt echter niet enkel in het technologische component, maar ook in de wijze waarop deze functionaliteit wordt aangeboden aan de gebruiker. 

eMagiz biedt gebruikers van haar platform rijke management functionaliteit die gericht is op het documenteren van gegevens, vereenvoudigen van integratie ontwikkeling en beheer, onderhouden van architectuur en cloud omgevingen en het beheren van data. Deze features zorgen ervoor dat gebruikers met het platform eenvoudig robuuste applicaties kunnen ontwikkelen die gedurende een lange periode waarde opleveren voor de organisatie. Voor meer informatie over de integratiepatronen en platform features klikt u in het onderstaande figuur.

eMagiz Features

Canonical Data Model (CDM)
Het CDM is een centraal data model, waarin alle entiteiten en attributen die gebruikt worden behelst. Het CDM functioneert als een single view en taal rondom data modellen & entiteiten die worden gebruikt binnen de organisatie. Het samenstellen van het CDM wordt vaak gedaan in de eerste fase van de platform configuratie. 

Cloud hosting
eMagiz is een cloud-native platform. Dat wil zeggen dat de omgeving waarin integraties worden ontwikkeld in de cloud draait. eMagiz is gestandaardiseerd op cloud omgevingen om dergelijke omgevingen betrouwbaar, veilig en schaalbaar te houden. 

Solution architecture
Solution architecture refereert naar het idee om de architectuur in directe verbinding te stellen met de business problematiek, om op deze wijze een effectieve en schaalbare oplossing te creëren. Binnen de context van eMagiz duidt dit op de wijze waarop verschillende software componenten over de eMagiz Cloud en over de infrastructuur van de klant worden verdeeld.   

Landscape management
eMagiz kan binnen de hele enterprise worden gebruikt om allerlei integraties rondom verschillende interne applicaties en systemen te modelleren. Daarnaast kun je het ook gebruiken om externe data en applicaties die contact leggen met interne data en applicaties in kaart te brengen. Voor het behouden van overzicht en het begrijpen van alle verbindingen, is landscape management essentieel. 

Monitoring & alerting
Deze feature biedt de mogelijkheid om controle te nemen over je complexe integratie landschap en onmiddelijk te reageren in het geval van afwijkingen. Monitoring & alerting wordt onder andere gebruikt om afwijkend gedrag te ontdekken, notificaties in te stellen, logs en metrics naast elkaar te openen en incidenten te onderzoeken. 

Lifecycle management
Deze feature is ontwikkeld om de developer te ondersteunen met een snel en gestroomlijnd ontwikkelproces, om te garanderen dat alle informatie is gedocumenteerd en dat de waarde voor de business wordt behaald.  

Integratie patronen

Event streaming
Loose coupling is het sleutelwoord voor Event Streaming. Meestal zijn er veel Publishers van data en veel abonnees die die data naar hun service of applicatie halen. Publishers en abonnees hoeven niet van elkaar op de hoogte te zijn – de data kan worden gepubliceerd op een specifiek Topic (dat is de plek waar de Publisher de data neerzet en de abonnee de data ophaalt).  Voor een verdere uitleg over het integratie patroon Event streaming klik je op de button in de afbeelding of volg je deze link.

API gateway
API’s (application programming interfaces) vervullen een cruciale rol in de communicatie tussen applicaties, systemen en gebruikers. API’s zijn voornamelijk toepasbaar voor innovatieve, extern georiënteerde systemen die deel uit maken van een gedistribueerd applicatie landschap. Een API gateway is een centraal component waarin alle API’s gemakkelijk en efficiënt geregistreerd, ontwikkeld en gemanaged kunnen worden. Voor een verdere uitleg over het patroon klik je op de button in de afbeelding of volg je deze link.

Messaging
Het messaging integratie patroon wordt gebruikt om berichten en data pakketten betrouwbaar, (a)synchroon en flexibel tussen applicaties uit te wisselen. Met behulp van een messaging-integratie kan een bericht (= een data pakket dat tussen twee applicaties moet worden verzonden) worden getransformeerd en verrijkt in termen van inhoud, formaat en protocol. Hierdoor kunnen organisaties elke applicatie effectief integreren, ongeacht de onderliggende technologie. Voor een uitleg over het integratie patroon Messaging klik je op de button in de afbeelding of volg je deze link.

nl_NL_formal