Het nieuwe GLDPM proces: PVNED is als eerste partij live!

PVNED stond voor de uitdaging om haar hele IT-ecosysteem te moderniseren en herontwerpen met data management als primair platform voor toekomstige groei. 

Business Goals

PVNED is een snelgroeiende, onafhankelijke dienstverlener op de Nederlandse en Belgische energiemarkt, die elektriciteitsleveranciers en -producenten, industriële grootverbruikers en balans- en netbeheerders voorziet van betaalbare elektriciteit. Ze doen dit door het evenwicht te bewaren, kopen en verkopen, benchmarken, prognoses en pooling. 

Integratie Uitdagingen

Na een sterke groei van de organisatie was de standaard energie datamanagementsysteem van PVNED niet meer voldoende om een ​​goed overzicht te geven van de beschikbare data. Hierdoor ontstond de behoefte aan modernisering en herontwerp van het gehele IT-ecosysteem met databeheer als primair platform voor toekomstige groei. 

Hoe eMagiz helpt

PVNED heeft dit project opgepakt en de meer dan 80 integraties met eMagiz als integratie Platform as a Service (iPaaS) gerealiseerd. Samen met Partner CAPE Groep is zijn de integraties en het nieuwe klantportaal tegelijkertijd opgeleverd. “De eerste sprint omvatte het transport, de transformatie en validatie van meetgegevens tussen het back-end systeem en het klantportaal. De tweede sprint voegde verschillende integraties toe met klanten en derde partijen om externe berichten te centraliseren” aldus Remco de Kruijk (data analist bij PVNED). 

PVNED had al verschillende frameworks onderzocht om hun integratiearchitectuur inzichtelijk te maken; een iPaaS past perfect in de strategie van PVNED om een goede IT-strategie te implementeren die past bij de principces van een Serice Oriented Architecture. CAPE Groep heeft PVNED geassisteerd bij het creëren van een schaalbare en toekomstbestendige integratiearchitectuur. Daarnaast is er een pilot gestart met een van de strategische klanten van PVNED. Een innovatief concept voor het optimaliseren van energie en kostenreductie door middel van realtime informatie werd onderzocht. 

Toekomstplannen

“TenneT heeft PVNED al in een vroeg stadium gevraagd om mee te werken aan het pilotproject ‘Transparency 4 XML’. Het bepaalt dat het huidige EDINE-protocol zal worden vervangen door SOAP/XML. Door gebruik te maken van eMagiz was het voor PVNED dan ook erg eenvoudig om verbinding te maken met TenneT. Dit komt mede door de eenvoudige manier waarop beveiligingsstandaarden zoals TLS/SSL en WS-beveiliging kunnen worden toegepast in het eMagiz-platform. Hiermee was ook de toegang tot de backend systemen van PVNED eenvoudig te realiseren. Daardoor hoefde PVNED niet te investeren in de vernieuwing van deze “legacy-systemen” en konden ze toch worden gebruikt voor berichtenverkeer met TenneT ”, aldus Remco de Kruijk.

GLDPM staat voor “Generation Load Data Provisioning Methodology” en vervangt het oude EDINE-proces “Transport Prognose”. Het gebruik van eMagiz was hierbij een essentieel onderdeel. Parallel hieraan is PVNED gestart in het team “Scheduling Task Force”. Hiermee is de basis gelegd voor de vervanging van het oude “E-programma” proces. PVNED verwacht dat de methodiek die voor GLDPM wordt gebruikt, zal worden hergebruikt in de links met TenneT.

Industrie:
Energy

Integratie partner:
CAPE Groep

Key integraties:

Meer info? Neem contact op met Tom.

“Het is mooi om te zien dat we real-time informatie kunnen combineren met onze domeinkennis en dit innovatieve concept voor onze klanten kunnen creëren”

Remco de Kruijk, Data Analist @ PVNED

Lees meer over de ervaringen van onze klanten

nl_NL_formal