Master Data Management

Master Data Management

Wat is Master Data Management?

Master Data Management (MDM) is een methode om de organisatie, management en consistentie van kritieke data van een organisatie over verschillende systemen en databases te waarborgen. Het doel van Master Data Management is om een enkele, betrouwbare bron van waarheid te creëren voor alle essentiële informatie die door een organisatie wordt gebruikt, zoals klantgegevens, productinformatie en leveranciersgegevens. 

De hoeveelheid data en datastromen binnen organisaties nemen exponentieel toe, dit maakt het voor organisaties lastiger om overzicht te houden. Hier biedt eMagiz uitkomst, wij ondersteunen en zorgen voor een efficiëntie en foutloze data distributie over uw IT-landschap

Uitdagingen

Master data management is het proces van het administreren, bijhouden en distribueren van master data in en over het landschap. Master data kan bestaan uit allerlei informatiebronnen zoals productinformatie, klantinformatie, leveranciersdata of interne databronnen. Applicaties die een bedrijfsproces ondersteunen hebben behoefte aan die master data om succesvol een proces af te kunnen ronden. Door één waarheid te administreren reduceert u data inefficiënties en heeft u meer controle over de verspreiding van uw data over uw applicatie landschap.

Voordelen van master data management

MDM is cruciaal omdat het helpt bij het elimineren van inconsistente en dubbele data, wat leidt tot betere besluitvorming, efficiëntere bedrijfsprocessen, verbeterde klanttevredenheid, en compliance met regelgeving. Door te zorgen voor nauwkeurige en consistente masterdata, kunnen organisaties hun operationele efficiëntie verhogen en een stevig fundament voor hun digitale transformatie-initiatieven. 

Verbeterde operationele efficiëntie door eenduidige data

Elimineren van overbodige handelingen

Beter overzicht over alle beschikbare data

Eenvoudig opstellen van rapportages

Hoe kan eMagiz jouw organisatie helpen bij master data management?

eMagiz biedt het gereedschap om master data management efficiënt in te richten. eMagiz ondersteunt gebruikers bij de inrichting van datastromen ten behoeve van ontsluiting van bronsystemen en distributie naar ontvangende systemen. Met behulp van het eMagiz platform en de daarin verwerkte integratie levenscyclus wordt het transport van data gedocumenteerd, gerealiseerd en beheerd. eMagiz maakt hiervoor gebruik van haar beschikbare integratie patronen: messaging, event streaming & API management.

Met name in een gedistribueerd landschap, ingericht op basis van microservices, is het belangrijk om master data management goed in te richten. Met behulp van event streaming functionaliteit is eMagiz in staat om grote hoeveelheden data betrouwbaar te transporteren, waarbij applicaties zelf in staat zijn om te bepalen welke data zij willen afnemen. eMagiz biedt tevens delta functionaliteit om een groot bron bestand te filteren op wijzigingen en zodoende enkel gewijzigde data aan te bieden aan ontvangende applicaties.

Veelgestelde vragen over Master Data Management

Een MDM-programma omvat gewoonlijk: 

 • Data Governance: Beleid en procedures om de kwaliteit, consistentie, en beveiliging van master data te waarborgen.
 • Data Ownership: Toewijzing van verantwoordelijkheden aan individuen of teams voor het beheer van datakwaliteit en consistentie.
 • Data Kwaliteit Management: Processen voor het reinigen, verrijken, en onderhouden van data om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verzekeren. 
 • Integratie Tools: Technologieën voor het integreren van data uit diverse bronnen en systemen. Master Data Hub: Een centrale repository waar master data wordt opgeslagen, beheerd en gedistribueerd.

Enkele uitdagingen bij MDM-implementaties zijn: 

 • Complexiteit van data integratie: Het integreren van data uit verschillende bronnen en systemen kan technisch uitdagend zijn. 
 • Verandering in organisatiecultuur: MDM vereist vaak een verandering in hoe organisaties omgaan met data, deze verandering kan leiden tot weerstand indien dit niet goed wordt begeleid.
 • Datakwaliteit en -consistentie: Het waarborgen van de kwaliteit en constitentie van data over de tijd heen vereist continue inspanning en monitoring. 
 • Beveiliging en privacy: Het beheren van de veiligheid en privacy van gevoelige data conform de regelgeving. 

Bij het kiezen van een MDM-oplossing moet je rekening houden met: 

 • Specifieke data behoeften: Identificeer de specifieke data management behoeften van jouw organisatie. 
 • Schaalbaarheid en flexibiliteit: Kies een oplossing die kan groeien en zich kan aanpassen aan de veranderende behoeften van je organisatie. 
 • Integratievermogen: Zorg ervoor dat de gekozen oplossing goed kan integreren met bestaande systemen en databronnen. 
 • Gebruiksgemak en ondersteuning: Overweeg de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing en de beschikbaarheid van klantenservice en technische ondersteuning. 
 • Compliance en beveiliging: Controleer of de oplossing voldoet aan de relevante beveiligingsstandaarden en privacyregelgeving

Laat ons met u meedenken

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot Master Data Management en wilt u graag de mening van een van onze professionals? 

Neem dan vandaag nog contact met ons op, wij nodigen u graag uit voor een gesprek!

nl_NL_formal