Interview door Dutch IT channel ‘We willen integratie eenvoudig en toegankelijk maken’

Door: Martijn Kregting

Als gevolg van het exponentieel groeiende applicatie- en datalandschap van steeds meer bedrijven worden integratievraagstukken complexer. Mooie nieuwe integratietechnologieën bieden steeds meer mogelijkheden, maar vergen de juiste kennis van schaarser wordende specialisten. Om bedrijven hiermee te helpen, biedt eMagiz een integration Platform as a Service (iPaaS) dat de complexiteit van integratie sterk vermindert. “Zo maak je zonder specialistische kennis toch je applicatie- en datalandschap schaalbaar en beheersbaar vanuit een centrale sturing”, schetst accountmanager Tom ten Vregelaar.

Wat nu het eMagiz-platform is, werd ontwikkeld vanuit een low-code applicatie ontwikkelaar en consultancy aanbieder als antwoord op een toenemend aantal integratievraagstukken bij klanten. De destijds beschikbare oplossingen waren meestal erg technisch, niet gebruiksvriendelijk en nauwelijks te gebruiken door mensen met een niet IT-achtergrond, vertelt Ten Vregelaar (30), ruim zes jaar werkzaam bij het Twentse eMagiz dat onlangs zijn tienjarig bestaan vierde.

Dergelijke oplossingen waren moeilijk in gebruik, vooral voor mensen met een bedrijfskundige achtergrond die wel goed konden sparren met hun aanspreekpunten bij klanten. Het ontwikkelteam dat daarop werd aangenomen, bouwde een modelgedreven integratieplatform zodat bedrijfskundige consultants toch integraties van applicaties in één IT-omgeving konden realiseren. eMagiz werd daarop opgericht om zelfstandig met het integratieplatform de boer op te gaan. Cape Groep was de eerste, maar al lang niet meer enige partner.

Schaarse IT-specialisten

Ten Vregelaar: “Wat we nu als iPaaS-platform aanbieden, legt een abstractielaag over integratietechnologieën – van traditioneel zoals messaging, tot API’s en de meer complexe publish & subscribe patronen – zodat je integraties vrij eenvoudig kan oppakken zonder de steeds schaarser wordende experts. Zo kun je ook eenvoudig nieuwe integratietechnologieën zoals Kafka toevoegen onder de motorkap, zonder dat je de nog veel schaarsere Kafka-specialisten nodig hebt. Die worden meestal direct ingehuurd door grote bedrijven die navenante salarissen kunnen bieden. Als mkb-bedrijf ben je dan kansloos.”

Door het eMagiz-platform als managed dienst in te zetten, kan een eindklant zelf of via een kanaalpartner van eMagiz zonder torenhoge kosten integratievraagstukken snel en eenvoudig oplossen, stelt Ten Vregelaar. “Als je vanaf de grond een applicatielandschap wil opbouwen, heb je echt specialistische kennis nodig. Dat is bepaald geen core business van de meeste bedrijven en IT-aanbieders en bovendien dus steeds moeilijker te vinden. Met een model- en niet technologie-gedreven integratieplatform zoals van eMagiz kunnen ze toch nieuwe integratietechnologie inzetten.”

Exponentiële groei data

Nog sneller dan het aantal applicaties groeit de hoeveelheid data die door applicaties en devices gegenereerd wordt. Deels komt die groei ook voort uit een overgang bij veel bedrijven naar nieuwe architectuur-principes, waarin bijvoorbeeld micro services centraal staan. Dit brengt een navenante sterke stijging van het aantal databronnen met zich mee, die allemaal in een architectuur gevangen moeten worden.

“Datageneratie en het aantal databronnen nemen exponentieel toe – denk aan IoT-devices”, vervolgt Ten Vregelaar. “Bedrijven willen al die devices en applicaties graag integreren in een overzichtelijke IT-omgeving, zodat de data daadwerkelijk gebruikt kan worden om tot nieuwe inzichten te komen. Zo kunnen ze op nieuwe kansen of uitdagingen inspelen, aan preventief onderhoud doen of een transportvloot real-time bijsturen. Voorheen keek je vooral terug op basis van historische data, nu kun je in theorie realtime datastromen analyseren en bij wijze van spreken al ingrijpen voordat er iets misgaat.”

Praktijk steeds complexer

Met de nadruk op ‘in theorie’, aldus Ten Vregelaar, want de praktijk wordt steeds complexer. Veel bedrijven waarvan het applicatie- en datalandschap meegroeit met de organisatie, beginnen vaak zelf met alles aan elkaar knopen om data te kunnen verwerken en analyseren. Bijvoorbeeld via high-code toepassingen of met point-to-point integraties. Zo krijg je steeds meer deeloplossingen, zie je door de bomen het bos niet meer en wordt je organisatie zelfs belemmerd in verdere groei.

Dat is het moment waarop veel van deze bedrijven merken dat integratiespecialisten schaars zijn, waardoor een iPaaS gebaseerde oplossing relevant wordt. “Het is niet alsof je met een iPaaS-platform zoals van ons een silver bullet in huis haalt. Je neemt vandaag een platform in gebruik en morgen zijn bij wijze van spreken al je integratieproblemen opgelost. Wat eMagiz wel doet, is die integratie en het applicatie- en datalandschap schaalbaar en beheersbaar maken vanuit een centrale sturing en met een centraal overzicht van wat je ontwikkeld hebt. De schaarse integratiespecialisten zijn via onze partners wel beschikbaar voor klanten.”

Toegankelijk voor IT-specialist

Het eMagiz- platform slaat in de basis geen data op, benadrukt Ten Vregelaar. “Maar met behulp van toepassingen zoals Kafka kun je databronnen tijdelijk opslaan in zogeheten topics. Applicaties en mensen die deze data willen gebruiken, kunnen daarop een soort ‘abonnement’ nemen en op een zelf gekozen moment de data binnenhalen en uitlezen. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar met behulp van de abstractie laag over integratietechnologieën heen en de ingebouwde managementfuncties wordt dit ook voor de niet-specialist toegankelijk. Op deze manier heb je eenvoudig toegang tot geavanceerde technologie om grote hoeveelheden data te kunnen verwerken.”

Zo kunnen bedrijven – al dan niet met behulp van hun IT-partners – kiezen tussen het gebruik van traditionele integratietechnologieën zoals messaging, maar ook API’s en/of publish & subscribe-patronen zoals Kafka. Daarnaast kunnen zij deze technologieën ook door elkaar heen gebruiken in hybride toepassingen. eMagiz wil niet claimen ‘best-of-breed’-oplossingen te hebben voor deze technologieën, maar kiest bewust voor een ‘best-of-suite’-benadering waarbij de gebruiker bepaalt wanneer hij welke technologie, of combinatie van technologieën, gebruikt.

Doorontwikkelen

eMagiz blijft daarnaast zijn iPaaS-platform doorontwikkelen, bijvoorbeeld door state-technologie toe te voegen. Daarmee kan data tijdelijk worden opgeslagen, zodat er een soort ‘geheugen’ ontstaat om data met elkaar te vergelijken, schetst Ten Vregelaar.

“Stel dat je elke minuut sensordata krijgt over de temperatuur van een productieproces. Je wil niet al die data opslaan, maar wel een signaal krijgen wanneer er een afwijking in die temperatuur ontstaat. Door sensor- of andere data tijdelijk vast te houden, kun je dergelijke nieuwe inzichten halen uit je datastromen. Je zou dit kunnen zien als een soort ‘edge-computing’ voor datastromen. Wij zijn dit nu aan het ontwikkelen om voor onze klanten weer nieuwe deuren op het gebied van real-time decision making te openen.”

Belang partnerkanaal

Het is afhankelijk van de IT-volwassenheid en strategie van een klant of die zelf het platform gaat inzetten of dat via het partnerkanaal van eMagiz doet, benadrukt Ten Vregelaar. “Wij leveren deels direct aan organisaties en trainen dan hun mensen in de implementatie en het gebruik van eMagiz. Zij zijn dan in principe op een gegeven moment zelfvoorzienend, al kunnen ze altijd bij ons terecht als ze tegen hele complexe vraagstukken aanlopen.

Daarnaast werkt eMagiz met een groeiend partnerkanaal, dat consultancy-diensten en managed services op basis van het platform levert. Een voorbeeld is Zelospark, dat time-series gebaseerde oplossingen levert in de energiemarkt.

Ten Vregelaar: “Onze partners kennen hun sector veel beter en weten op welke integratiebehoeften ze kunnen inspelen zonder de nadruk op de technologie of ons als vendor te leggen. Een bedrijf zoekt geen technologie, maar een oplossing voor zijn IT-problemen of -uitdagingen. Integratietechnologie spreekt niet enorm tot de verbeelding, maar elk bedrijf heeft het nodig. Voor ons is het partnerkanaal dan ook heel belangrijk om dit enorme potentieel aan klanten beter te bereiken en aan hen optimaal toegevoegde waarde te leveren.”

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal