API Management

API Management

Versnel API ontwikkeling en breng integraties naar een hoger niveau

Het eMagiz platform levert krachtige API management oplossingen en stelt hierbij alle functies van een API gateway beschikbaar.

Wat is een API gateway?

Waar organisaties eerder gebruik maakten van monolithische systemen bewegen ze met hun applicaties steeds meer richting de cloud. Hierdoor is data steeds meer gedecentraliseerd en gedistribueerd. Informatie is letterlijk verspreid over verschillende netwerken en dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop data wordt uitgewisseld.

In een landschap vol microservices worden API gateways vaak gebruikt als tussenlaag tussen verschillende applicaties en consumers. Een API gateway kan worden gebruikt om toegang te bieden tot informatie van verschillende applicaties en systemen en wordt gebruikt om de communicatie tussen deze systemen te standaardiseren en beheren. Met de API gateway van het eMagiz platform kun je ongeacht het protocol toegang krijgen tot services en wordt er rekening gehouden met o.a. security, throttling en versiebeheer.

Waarom API gateway met eMagiz?

Verrijking van data

Snellere time-to-market voor ontwikkelteams en consumerende applicaties doordat berichtenverkeer op eenduidige wijze kunnen worden afgehandeld

Verhoog hergebruik van endpoints en data

Verbeterde beheersbaarheid door standaard toegang en security management

Wissel eenvoudig en betrouwbaar data uit en transformeer data naar elk gewenst formaat of protocol

Technologie

Het eMagiz platform ondersteunt OpenAPI 3.0 en toont de details van een API operatie in een webportal met behulp van een SwaggerUI. De API gateway van eMagiz publiceert een schema van data of operaties die beschikbaar zijn gesteld en de parameters die daarvoor benodigd zijn. Via een gepubliceerde website is er een REST Web service toegankelijk gemaakt voor geauthentiseerde gebruikers, die JSON geformatteerde berichten verwachten en retour stuurt.

Berichten worden aan de voorkant via de gepubliceerde URL synchroon verwerkt met een gegarandeerde aflevering en response. Op de backend operaties kunnen transformaties gerealiseerd worden om bepaalde inhoud of protocolverbindingen mogelijk te maken. Hierdoor is het mogelijk om data toegankelijk te maken via een ander protocol, bijvoorbeeld ten behoeve van  legacy on-premises systemen of andere databronnen. Hiermee geeft de API Gateway een transparante aansluiting voor eindgebruikers en verbergt het de complexiteit die achter bepaalde backend operaties zitten.

Qua beveiliging biedt eMagiz allerlei mogelijkheden om gebruikers te authentiseren met behulp van API keys, OAuth2.0 of andere alternatieven. API Callers worden in de API Gateway, zowel op backend operatieniveau en/of op dataniveau beheerd, zodat deze van de juiste autorisatie kunnen worden voorzien.

Hybride gebruik van integratie patronen

Het eMagiz iPaaS is in staat om de integratie patronen Messaging, API gateway en event streaming hybride te gebruiken. Dit zorgt voor een uniforme gebruikerservaring en één interface waarin ontwikkelaars kunnen werken. Binnen eMagiz is het bijvoorbeeld mogelijk om een API-gateway te gebruiken voor synchrone API-operaties en vervolgens het verzoek om te leiden naar een asynchrone stroom om te communiceren met legacy systemen. Het is ook mogelijk om real-time data te verwerken en synchroniseren tussen verschillende services en vervolgens een API gateway te gebruiken om een uniforme interface te bieden voor het ophalen van die data. 

API gateway in de praktijk

Farm trans is een full-service logistiek dienstverlener die zich richt op voedingsmiddelen transport. Door middel van de API gateway heeft Farm Trans het OTM-datamodel, een standaard voor data-uitwisseling in de logistieke sector, eenvoudig geïmplementeerd. Hierdoor zijn ze nu in staat sneller te koppelen met ketenpartners, hebben ze de mogelijkheid om data te transformeren naar elk gewenst format of protocol en hebben ze door deze digitalisatie nu aanzienlijk lagere foutkans en -kosten. Lees hoe de eMagiz API gateway heeft bijgedragen aan lagere ontwikkelkosten, eenvoudige & efficiëntere informatie-uitwisseling en meer transparantie naar klanten.

API gateway in het kort

nl_NL_formal

Synchroon vs. asynchroon verkeer

Synchroon verkeer verwijst naar dataverkeer waar een antwoord op het initiële bericht is vereist. Dit houdt in dat de ontvanger van het bericht onmiddellijk reageert en informeert over de afhandeling van het bericht en/of de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in een productieproces waarbij het proces niet kan starten totdat verstuurde bericht (bijvoorbeeld een order) is geaccepteerd door het ontvangende systeem.

Asynchroon verkeer verwijst naar dataverkeer waar een antwoord op het initiële bericht niet is vereist. Het verzendende systeem kan het ontvangende systeem data zenden en een onmiddellijke reactie is niet nodig. Een voorbeeld van asynchroon dataverkeer is het uploaden van bestanden naar een cloud, waarbij de verzender een bestand uploadt en de ontvanger bestanden op een later tijdstip kan downloaden en bekijken. 

Beide type verkeer worden in het eMagiz platform ondersteund.