API Management

API Management

Versnel uw API ontwikkeling en breng uw integratie naar een hoger niveau

eMagiz levert krachtige API management oplossingen en stelt hierbij alle functies van een API Gateway beschikbaar. Een API Gateway is één van de drie integratiepatronen die eMagiz beschikbaar stelt om business vraagstukken te adresseren. Binnen het eMagiz platform worden er synchrone requests afgehandeld en worden de responses door applicaties gebruikt om een business proces verder af te wikkelen.

Wat is een API Gateway?

Een API Gateway publiceert beschikbare API’s naar aangesloten applicaties, zodat deze op hun beurt specifieke operaties kunnen aanroepen om data op te halen of te verwerken. Het stelt op een synchrone wijze data beschikbaar – op basis van de response van de API’s zal de aanvragende applicatie de volgende stap in het business proces nemen. Een groot voordeel is dat ontwikkelaars van de aanvragende applicaties, bijvoorbeeld een microservice, op een eenduidige wijze berichtenverkeer kunnen afhandelen via een standaard protocol en een standaard formaat.

Waarom een API Gateway?

API gateways worden vaak gebruikt in een microservices landschap waarbij de toegang tot bedrijfs-brede functionaliteit als een API beschikbaar wordt gesteld. Alle data wordt of op dezelfde wijze beschikbaar gesteld aan consumerende applicaties of data wordt via een standaard wijze verwerkt door de API met een duidelijk beeld over de parameters. Een van de bijkomende voordelen is dat de toegang tot data wordt gestandaardiseerd met de bijbehorende semantiek om uniformiteit te bewerkstelligen. Ontwikkelaars van consumerende applicaties kunnen API’s zelf onderzoeken via een standaard beschrijving. eMagiz ondersteunt OpenAPI 3.0 en de toont deze in een webportal met behulp van een SwaggerUI.

Voor een andere typische use case wordt de API Gateway gepubliceerd naar externe partijen van een organisatie, zoals bijvoorbeeld klanten en leveranciers. Klanten kunnen zelf de API’s ontdekken en de data uitvragen die zijn nodig hebben voor hun business proces, of om rechtstreeks data in de backoffice van de organisatie in te brengen. Hiermee heeft de eigenaar van de API Gateway geen werk om nieuwe klanten en leveranciers aan te sluiten, en hebben deze op hun beurt toegang tot een self-service portaal om de aansluiting te realiseren. 

Technologie

De eMagiz API gateway publiceert een schema van data of operaties die beschikbaar zijn gesteld en de parameters die daarvoor benodigd zijn. Via een gepubliceerde website is er een REST Web service toegankelijk gemaakt voor geauthentiseerde gebruikers, die JSON geformatteerde berichten verwacht en retour stuurt.

Berichten worden aan de voorkant via de gepubliceerde URL synchroon verwerkt met een gegarandeerde aflevering en response. Op de backend operaties kunnen transformaties gerealiseerd worden om bepaalde inhoud of protocolverbindingen te kunnen maken. Hierdoor is het mogelijk om data toegankelijk te maken via een ander protocol, bijvoorbeeld ten behoeve van  legacy on-premises systemen of andere databronnen. Hiermee geeft de API Gateway een transparante aansluiting voor eindgebruikers en verbergt het de complexiteit die achter bepaalde backend operaties zitten.

Qua beveiliging bied eMagiz allerlei mogelijkheden om gebruikers te authentiseren met behulp van API keys of andere alternatieven. API Callers worden in de API Gateway, zowel op backend operatieniveau en/of op dataniveau beheerd, zodat deze van de juiste autorisatie kunnen worden voorzien. 

Voordelen van de API Gateway van eMagiz

 Snellere time-to-market
  • Self-service voor ontwikkelteams en consumerende applicaties.
  • Geen point-2-point inspanning voor organisaties om aansluitingen te realiseren.
Verhoog hergebruik van endpoints en data
  • Gebruik bestaande interfaces, er is geen noodzaak om het wiel nogmaals uit te vinden.
  • Standaardiseer protocollen en inhoudelijke definities met interne en externe organisaties.
Verbeterde beheersbaarheid
  • Standaard toegang & security management.
  • Centraliseer monitoring & logging.