Messaging

Messaging

Met Messaging kunt u elke integratie uitdaging aan – complexiteit is geen probleem

eMagiz iPaaS is het platform voor alle integratie uitdagingen. Het platform ondersteunt verschillende integratie patronen, zodat u altijd beschikt over de beste oplossing. Messaging is één van de patronen binnen het eMagiz platform en wordt door veel klanten gebruikt als het standaard patroon voor applicatie en data integratie.

Wat is Messaging?

Een organisatie gebruikt doorgaans meerdere applicaties. Applicaties die gebouwd zijn op verschillende platformen en gebaseerd zijn op verschillende protocollen. Om bedrijfsprocessen binnen organisaties af te wikkelen moeten deze applicaties data uitwisselen. Het messaging integratie patroon wordt gebruikt om berichten en pakketten data betrouwbaar, (a)synchroon, en flexibel tussen applicaties uit te wisselen. Asynchroon berichtenverkeer wordt gebruikt voor dataverkeer tussen gedistribueerde systemen, waarbij beide systemen niet perse tegelijk actief hoeven te zijn en er geen reactie op het initiële bericht wordt verwacht. Synchroon berichtenverkeer wordt gebruikt als er een directe reactie moet komen op het initieel verstuurde bericht. Zowel synchroon als asynchroon messaging verkeer wordt binnen eMagiz ondersteund.

Waarom Messaging?

Messaging wordt vaak gebruikt in de contexvan het ontsluiten van legacy systemen of standaard softwarepakketten richting modernere applicaties die voor Digitale Transformatie initiatieven worden ingezet. Nieuwe business processen hebben data nodig van deze systemen, en via eMagiz kan deze data eenvoudig ontsloten worden, met behulp van de protocollen, transformaties en berichtformaten die eMagiz aanbiedt.  

Een voordeel van eMagiz is dat het platform inzicht geeft in het integratielandschap van een organisatie. Integraties worden binnen organisaties vaak opgezet als point-to-point en met verschillende aanpakken of technieken. eMagiz kan alles in overzichtelijk tonen in een visueel overzicht, waarbij men kan filteren op data typen of systemen. 

In combinatie met de andere integratiepatronen, biedt eMagiz de mogelijkheid om externe data eenduidig en transparant beschikbaar te stellen aan de interne organisatie

Technologie

Om het messaging integratie patroon te faciliteren maakt eMagiz gebruik moderne technische frameworks, waaronder ApacheMQ Artemis en ApacheQpid. Messaging vereist een gedistribueerde technische architectuur, die bij eMagiz cloud agnostisch is en zowel in de cloud als on-premises functioneert. Op het eMagiz portaal wordt het integratie model ontwikkeld, dat wordt gehost op runtimes. Vanuit het eMagiz platform is het integratie model beheersbaar en beschikt u over de messaging functionaliteit die uw organisatie nodig heeft.

eMagiz iPaaS maakt voor het messaging integratie patroon gebruik van het “VETRO” (Validate, Enrich, Transform, Route & Operate) principe. Binnen dit principe wordt data gevalideerd, vindt er data verrijking en transformatie plaats, wordt het bericht gerouteerd naar de juiste bestemming en kan de datastroom beheerd worden. Door dit principe toe te passen streeft eMagiz “loose-coupling” tussen applicaties na en faciliteert het betrouwbare data uitwisseling tussen systemen. Loose-coupling is een principe, waarbij (bericht)definities van  systemen en applicaties niet direct aan elkaar zijn gekoppeld, zoals het geval is bij point-to-point connecties. eMagiz maakt gebruik van een centraal data model (CDM), waardoor data en berichten hergebruikt kunnen worden en systemen eenvoudiger uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor ontstaat er een beter schaalbaar integratie landschap en is er meer controle over data.

Voordelen

DMessaging technologie van eMagiz heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Snellere time-to-market voor integraties 
  • Eenvoudig ontsluiten van bestaande informatie om nieuwe en veranderende business processen te ondersteunen 
  • Architectuur overzicht van integratie landschap 
  • Ontgrendelen van data & verwerken van transacties
  • Zowel synchrone als asynchrone berichtafhandeling