Messaging

Messaging

Complexiteit speelt bij het integratie patroon Messaging geen rol

Messaging is één van de integratie patronen binnen het eMagiz iPaaS en wordt door veel klanten gebruikt als standaard patroon voor het integreren applicaties, services en data.

Wat is Messaging?

Een organisatie gebruikt altijd meerdere applicaties, deze zijn gebouwd op verschillende platformen en maken gebruik van verschillende protocollen. Het is voor de bedrijfsvoering essentieel dat deze applicaties data met elkaar kunnen uitwisselen. Messaging wordt gebruikt om berichten en datapakketten betrouwbaar, (a)synchroon en flexibel uit te wisselen tussen applicaties. 

Waarom Messaging met eMagiz?

Connecteer eenvoudig Legacy of andere applicaties en systemen ongeacht format of protocol

Verkort de time-to-market voor integraties

Verbeter je datakwaliteit & realiseer een vermindering van fouten

Één duidelijk overzicht van het integratielandschap

Wissel eenvoudig en betrouwbaar data uit en transformeer data naar elk gewenst format of protocol

Technologie

Om het messaging integratie patroon te faciliteren maakt eMagiz gebruik van moderne technische frameworks zoals ApachMQ Artemis en ApacheQpid. Het integratie patroon vereist een gedistribueerde technische architectuur, is cloud agnostisch en functioneert zowel in de cloud als on-premise.

Voor het berichtenverkeer maakt het platform gebruik van het VETRO principe (Validate, Enrich, Transform, Route & Operate). Door dit principe toe te passen streeft eMagiz ‘loose-coupling’ tussen applicaties na en faciliteert het betrouwbare data uitwisseling tussen verschillende applicaties en systemen. Loose-coupling betekent dat de (bericht)definities van systemen en applicaties niet direct met elkaar zijn verbonden (zoals wel het geval is bij point-to-point connecties). Door gebruik te maken van een CDM (centraal data model) zijn data en berichten herbruikbaar. Hierdoor is het integratielandschap schaalbaar en is er meer controle over de data.

Hybride gebruik van integratie patronen

Het eMagiz iPaaS is in staat om de integratie patronen Messaging, API gateway en event streaming hybride te gebruiken. Dit zorgt voor een uniforme gebruikerservaring en één interface waarin ontwikkelaars kunnen werken. Binnen eMagiz is het bijvoorbeeld mogelijk om een API-gateway te gebruiken voor synchrone API-operaties en vervolgens het verzoek om te leiden naar een asynchrone messaging stroom om te communiceren met legacy systemen.

Messaging in de praktijk

Huuskes, totaalleverancier, producent en kennispartner in eten en drinken voor de zorg en bedrijfscatering heeft nieuwe en bestaande applicaties volledig met elkaar geïntegreerd aan de hand van de eMagiz message broker. Hierdoor zijn ze in staat sneller te koppelen met nieuwe systemen en klanten door te werken met standaarden uit de branche, hebben ze een lagere foutkans en zijn het aantal uitgevallen orders beperkt tot een absoluut minimum. Lees hoe het eMagiz platform heeft bijgedragen aan meer gebruiksvriendelijkheid en transparantie naar klanten en hoe het aantal handmatige handelingen is teruggebracht.

Messaging in het kort

nl_NL_formal

Synchroon vs. asynchroon verkeer

Synchroon verkeer verwijst naar dataverkeer waar een antwoord op het initiële bericht is vereist. Dit houdt in dat de ontvanger van het bericht onmiddellijk reageert en informeert over de afhandeling van het bericht en/of de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in een productieproces waarbij het proces niet kan starten totdat verstuurde bericht (bijvoorbeeld een order) is geaccepteerd door het ontvangende systeem.

Asynchroon verkeer verwijst naar dataverkeer waar een antwoord op het initiële bericht niet is vereist. Het verzendende systeem kan het ontvangende systeem data zenden en een onmiddellijke reactie is niet nodig. Een voorbeeld van asynchroon dataverkeer is het uploaden van bestanden naar een cloud, waarbij de verzender een bestand uploadt en de ontvanger bestanden op een later tijdstip kan downloaden en bekijken. 

Beide type verkeer worden in het eMagiz platform ondersteund.