Event Streaming

Event Streaming

Wat is Event streaming?

Doordat traditionele en monolithische landschappen in een hoog tempo veranderen naar microservices landschappen, worden technische oplossingen steeds meer decentraal en groeit het aantal datastromen en de daarbij behorende data-omgang exponentieel. Binnen deze microservices landschappen zijn er allerlei applicaties, frameworks en databronnen die elk data uitwisselen en verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel van het totale landschap. In een keten van applicaties en services kan elke schakel in de keten behoefte hebben aan data uit andere bronnen en daarnaast zelf ook een bron van data zijn. Het integratie patroon Event streaming kan hiervoor een oplossing bieden.

Met event streaming kun je data publiceren zonder specifieke integraties tussen 1 of meer applicaties te bouwen. De bron publiceert de data in de vorm van events en andere applicaties kunnen zich daarop abonneren. De bron weet wie de afnemers zijn maar onderhoudt hier geen relatie mee, het publiceert data en de afnemers bepalen vervolgens zelf of en hoe ze deze data verwerken. Dit betekent ook dat data ‘streaming’ wordt aangeboden, en niet in de vorm van een gegarandeerd afgeleverd en verwerkt bericht. Event streaming is dan ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld stamdata of transactionele data distributie en wordt gebruikt om data en events betrouwbaar, asynchroon en flexibel tussen applicaties uit te wisselen.

Waarom Event streaming met eMagiz?

Verhoog de veerkracht en betrouwbaarheid van je business door uitval en storingen te voorkomen

Wissel eenvoudig en betrouwbaar data uit en transformeer data naar elk gewenst format of protocol

Verminder het aantal fouten en verhoog de data kwaliteit door handmatige handelingen te minimaliseren

Één duidelijk overzicht van het integratielandschap

Behoud historische data ten behoeve van master data distributie

Bekijk de explainer voor een uitleg

Hoe PostNL CBS event streaming gebruikt

PostNL CBS, één van de bedrijfsonderdelen van PostNL, draagt zorg voor alle internationale verzend oplossingen voor zowel import als export. Het IT landschap van PostNL CBS kenmerkt zich door onafhankelijke functionele services die door middel van integraties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het afwikkelen van het core business proces. Vanwege het hoge volume data, de relatief lage complexiteit van de te integreren data en het meervoudig gebruik van de geproduceerde data was Event streaming voor hen de gouden zet.

Hybride gebruik van integratie patronen

Het eMagiz iPaaS is in staat om de integratie patronen Messaging, API gateway en event streaming hybride te gebruiken. Dit zorgt voor een uniforme gebruikerservaring en één interface waarin ontwikkelaars kunnen werken. Binnen eMagiz is het bijvoorbeeld mogelijk om een API-gateway te gebruiken voor synchrone API-operaties en vervolgens het verzoek om te leiden naar een asynchrone stroom om te communiceren met legacy systemen.

De technologie achter het integratie patroon

Om het integratie patroon event streaming te faciliteren maakt het platform gebruik van moderne frameworks, waaronder ActiveMQ, Artemis en Apache Kafka. Event streaming vereist een gedistribueerde technische architectuur, die in eMagiz cloud agnostisch is en zowel in de cloud als on premises functioneert. Wanneer een integratie model in het eMagiz platform wordt ontwikkeld, wordt deze vervolgens gedistribueerd uitgerold op eMagiz runtimes (in de cloud en/of on-premises).

nl_NL_formal