Hoe standaardiseren in uw integratie landschap (keten-) integratie aanzienlijk vereenvoudigd

Het hanteren van een standaard voor applicatie integratie kan het voor uw bedrijf een stuk eenvoudiger maken, onder ander met het koppelen van ketenpartijen en met het realiseren van integraties. Een standaard beschrijft welke data entiteiten worden uitgewisseld, welke attributen deze entiteiten bevatten en in welke processtappen data uitgewisseld wordt. In deze blog vertelt Tom je over de effectiviteit van standaarden en wat de voordelen kunnen zijn voor jouw business.

In deze blog

Een nieuw project of een wijziging in het applicatie landschap levert vaak een integratie vraagstuk op. Immers, applicaties consumeren data om processen af te kunnen wikkelen. Vaak wordt in dit proces tevens data geproduceerd, dat weer aan andere applicaties wordt gevoed. Zo ontstaat er een keten van applicaties en bijbehorende integraties voor de ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Integraties worden vaak op maat gemaakt voor de betreffende systemen. Het hanteren van een standaard voor applicatie integratie kan het voor uw bedrijf echter eenvoudiger maken om met ketenpartijen te koppelen en integraties te realiseren.

Waarom een standaard?

Een succesvolle integratie tussen applicaties vereist overeenstemming over het protocol waarmee en formaat waarin data uitgewisseld wordt. Een beschrijving van de uitgewisselde data wordt vastgelegd in een data model. Dit data model maakt het mogelijk om data te interpreteren en valideren. Applicaties verschillen doorgaans in de definitie die wordt gehanteerd. De ervaring leert dat organisaties vaak dezelfde inhoudelijke data versturen, maar dat er grote variëteit zit in de indeling van deze data. Dit is logisch, omdat organisaties optimaliseren binnen hun eigen context. Om organisaties of applicaties toch met elkaar te integreren is vaak maatwerk transformatie benodigd.  Transformatie functionaliteit zorgt ervoor dat applicaties die verschillende data modellen hanteren, alsnog met elkaar kunnen communiceren. Het realiseren van een transformatie is vaak tijdrovend en vereist veel inhoudelijke kennis, hetgeen de doorlooptijd en kosten voor integratie met ketenpartijen verhoogd.

In sommige gevallen is het mogelijk om dit maatwerk te voorkomen, doormiddel van het hanteren van een (markt)standaard.  Juist binnen markten en sectoren is het goed mogelijk een kwalitatief hoogwaardige standaard te definiëren vanwege de grote overeenkomsten in de primaire processen binnen een sector. Het hanteren van een standaard kan grote efficiëntie voordelen opleveren. Een standaard beschrijft welke data entiteiten worden uitgewisseld, welke attributen deze entiteiten bevatten en in welke processtappen data uitgewisseld wordt. Een dergelijke standaard is vaak gericht op een specifieke sector, waarbij de  effectiviteit van zo’n standaard vaak ligt in de mate van adoptie binnen de sector.

Je zou de effectiviteit kunnen uitdrukken volgens de volgende formule:

effectiviteit standaard = kwaliteit standaard X mate van adoptie v.d. standaard

Een hoge kwaliteit standaard gecombineerd met geen adoptie levert dus 0 effectiviteit. Uiteraard geldt hetzelfde voor een lage kwaliteit standaard met een hoge adoptie. Het is dus zaak zowel op de kwaliteit van de standaard als op de mate van adoptie in te zetten.

Een praktijkvoorbeeld

Een goed voorbeeld van een sector standaard is het “Open Trip Model” in de logistieke sector. Dit is een open source data model, dat als standaard de samenwerking tussen verschillende partijen in de logistieke sector moet bevorderen. Verschillende software leveranciers in de logistieke sector ondersteunen een directe integratie op basis van het Open Trip Model. Dit houdt in dat het koppelvlak met de applicatie communiceert op basis van het Open Trip (Data) Model, waardoor organisaties die deze standaard hanteren geen transformatie hoeven te hanteren.

OTM model

Het hanteren van een standaard levert organisaties de volgende voordelen op:

    • Foutreductie door uniforme communicatie tussen ketenpartijen
    • Betere samenwerking tussen partners door delen van data
    • Snelle onboarding van nieuwe klanten/partners op basis van gestandaardiseerde berichtenuitwisseling.
    • Snellere time-to-market voor nieuwe initiatieven
    • Verhoogde controle op de totale keten

De rol van een integratie platform

De voordelen van het hanteren van een kwalitatief hoogwaardige standaard zijn bewezen, echter kan legacy of maatwerk in uw applicatie landschap een obstakel vormen om een standaard te implementeren (te adopteren). Een integratie platform kan hiervoor een oplossing bieden, omdat het de flexibiliteit biedt om te werken met verschillende data definities. Door een eenmalige transformatie aan te leggen tussen de standaard en het specifieke data model van een applicatie is het mogelijk om alsnog gestandaardiseerd te communiceren met ketenpartijen. Een veelgebruikte oplossing hiervoor is een API Gateway. Een API Gateway stelt organisaties in staat om op gestandaardiseerde wijze data aan te bieden aan ketenpartijen vanuit één centrale plek, terwijl achterliggende systemen een andere taal spreken.

API Gateway

Hierdoor kunnen organisaties alsnog de voordelen plukken van gestandaardiseerd berichtenverkeer, waaronder eenvoudige en snelle communicatie met ketenpartijen.

Maar ook als er sprake is van andere berichtenpatronen zoal IoT-achtige data stromen (bijv. bij boordcomputers en GPS systemen) of monolithische software in het IT landschap kunnen de andere, in een iPaaS aanwezige, patronen zoals messaging of event streaming een uitkomst zijn om toch een standaard te kunnen adopteren.

Kortom, voldoende redenen om een standaard te implementeren en werk te maken van digitale transformatie.

Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL_formal