Integratie Levenscyclus Model

Integratie Levenscyclus Model

Integratie steeds belangrijker

Organisaties ontsluiten steeds meer data bronnen, waardoor er snel een wildgroei aan connecties en schaduw IT ontstaat. Data vormt de hartslag van de organisatie. Om verschillende applicaties betrouwbaar en overzichtelijk met elkaar te verbinden is een flexibel integratie landschap een vereiste, waarin op synchrone en asynchrone wijze data uitgewisseld kan worden tussen systemen over meerdere integratie patronen. Om integraties snel, flexibel en toekomstbestendig te ontwikkelen hebben organisaties een robuust integratie platform nodig, waarmee zij al hun integratie vraagstukken kunnen oplossen.

Het eMagiz platform ondersteunt de gebruiker in het vastleggen van informatie, het ontwikkelen van integraties op basis van best practices en het beheren van integraties om controle uit te oefenen op het integratie landschap en datastromen. Hierdoor vindt de documentatie en uitvoering op één centrale plek plaats. De ervaring leert dat integratie werkzaamheden voor 80% bestaan uit afstemming en communicatie tussen partijen en slechts voor 20% uit daadwerkelijke technische ontwikkeling. eMagiz hanteert om die reden het “Integration Lifecycle Management” principe, waarin gebruikers worden begeleid gedurende het integratie proces.  Door de gebruiker aan te sporen, informatie uit te werken en vast te leggen, kunnen afhankelijkheden gereduceerd worden en de doorlooptijd en totale besteding per fors integratie worden verminderd. eMagiz vervult als data provider de centrale rol voor alles dat te maken heeft met integraties en transport van data en biedt voor elk integratie vraagstuk een oplossing.

Integratie levenscyclus

eMagiz benadert integraties vanuit een levenscyclus perspectief. Deze integratie levenscyclus vormt een integraal onderdeel van het eMagiz platform en maakt eMagiz uniek. De integratie levenscyclus bestaat uit een aantal fasen, met ieder een verschillende focus:

Integration Lifecycle Management
  • Capture: het integratielandschap visueel in kaart brengen en vereisten en informatie voor integraties verzamelen en vastleggen;
  • Design: een solution design maken, een keuze maken uit verschillende integratie patronen en een Canonical Data Model en deployment architectuur ontwerpen
  • Create: realisatie van solution design & modelleren van integraties;
  • Deploy: test, acceptatie en productie omgeving inrichten & integraties deployen, testen, accepteren en in productie nemen;
  • Manage: monitoring van omgevingen, transacties, performance, centrale foutafwikkeling en notificaties naar beheerders;
  • Improve: trend analyses uitvoeren vanuit statistieken en eenvoudig omgevingsconfiguraties aanpassen.

Door de volledige levenscyclus vanuit één centrale plek te ondersteunen heeft u altijd een volledig, overzichtelijk en juist beeld van uw integratie landschap en afzonderlijke integraties en data stromen. De integratie levenscyclus zorgt voor een voorspelbare aanpak die succesvol ingezet wordt bij klanten als Koninklijke BAM, TVM en Post NL en u ook kan helpen bij uw integratie uitdagingen.

nl_NL_formal